Stát chce lépe koordinovat začleňování sociálně vyloučených

Praha – Nová Agentura pro sociální začleňování připravuje nový systém na začlenění sociálně vyloučených menšin. Práce agentury se má zaměřit především na Romy, kteří žijí v ghettech u velkých měst. Agenturu vede ministryně Džamila Stehlíková a spolupracuje s ní Ministerstvo pro místní rozvoj. Jeho šéf Jiří Čunek doufá, že bude výsledkem práce agentury lepší koordinace projektů státu a samosprávy.

Podle ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka je potřeba pracovat se sociálně vyloučenými lidmi po celý život. Dnes je časté, že se obyvatelé ghett setkají s většinovou společností a jejími pravidly pouze v dětství ve škole.

„Situace je taková, že v každém městě funguje něco k jedné komunitě. To znamená, že když se začnou starat o děti do šesti let a učí je česky, tak když je opustí a nechají je vlivu rodinného prostředí, tak oni se zase vrátí do rytmu života, který byl nastaven předem,“ uvádí Čunek.

Celoživotní péče a začleňování lidí je podle ministra ve výsledku pro stát finančně výhodnější než současný nekoordinovaný přístup k jednotlivým komunitám: „Když se ohlédneme, co rozbitých domů bylo, co neúspěšné práce, tak je to jednoznačně levnější varianta.“

Ačkoli se podle politiků díky nové agentuře zlepší situace Romů, kterým se nepodařilo zaintegrovat do většinové společnosti, varuje Karel Novák z organizace Člověk v tísni z přecenění její role. Jediná ústřední organizace podle něj nemůže fungovat. „To bychom pak mohli říct, že stačí jeden centrální orgán na řízení státu,“ myslí si Novák. Uznává ovšem, že je potřeba jednotlivé začleňovací projekty lépe koordinovat. Agentura se podle něj etabluje a očekává od ní do konce roku výsledky.