Projekt Na rovinu má pomoct cizinkám s integrací do české společnosti

Praha - Do ČR přicházejí každoročně stovky cizinek. Dostávají se tak do země s odlišnou kulturou a společenskými zvyklostmi. Většinou tu však vykonávají pouze pomocné profese jako jsou hlídání dětí a úklid domácností. Evropská kontaktní skupina proto v dubnu zahájila projekt Na rovinu, jehož cílem je zmapovat proces integrace cizinek do české společnosti a upozornit na jeho největší úskalí.

Pro ženy přicházející do Česka je většinou dost obtížné začlenit se do společnosti s jinou kulturou, jazykem i společenskými zvyklostmi. Odlišné tu jsou i genderové role. Ve většině cizích zemí je běžné, že žena vychovává děti a muž rodinu finančně zabezpečuje. Po příchodu do České republiky se ale role většinou obrátí. Pro ženu – cizinku – je totiž podstatně snazší sehnat práci než pro jejího muže.

Vyrovnání se s novým způsobem života není pro cizince jednoduché. „Je to velice bolestivý proces. Také proto, že rodina je zvyklá žít v daleko větší pospolitosti. Není zvyklá na ten tradiční malý model rodiny jako je tady,” vysvětlila ve studiu Dobrého rána s ČT Eva Kavková, předsedkyně Evropské kontaktní skupiny.

Projekt Na rovinu čerpá data z autobiografických deníků, strukturovaných diskusí a hloubkových rozhovorů s imigrantkami. Evropská kontaktní skupina vydá na základě tohoto rozsáhlého výzkumu sociologickou studii určenou pro širokou i odbornou veřejnost. Dalším výstupem průzkumu bude metodická příručka, která by měla sloužit pracovníkům neziskových organizací a úřadů, kteří s cizinkami pracují.