Ministerstvo školství nebude financovat výjimečný Institut

Praha - Ředitel Institutu pro rehabilitaci zrakově postižených Pavel Wiener se rozhodl vrátit ministrovi školství medaili I.stupně za zásluhy a zároveň mu v otevřeném dopise oznámil uzavření institutu, který vychovával instruktory prostorové orientace pro nevidomé. Podle Wienera nebylo ministerstvo schopno zajistit dlouhodobé financování ústavu. Letos mu sice výjimečně poskytlo necelý milión korun, příští rok už ale z ministerstva žádné peníze nepřijdou, protože institut nemá potřebnou akreditaci na studijní program.

Ministerstvo nechce na institut dále přispívat, protože nemá žádný oficiálně akreditovaný studijní obor, a tudíž ani nárok na peníze ze školství. Institut školí instruktory prostorové orientace zrakově postižených a jeho roční provoz stojí kolem čtyř milionů korun.

Institut vznikl v roce 1994 právě z iniciativy ministerstva školství. Povolání instruktora prostorové orientace zrakově postižených bylo tehdy zařazeno do katalogu prací. Tento obor se posléze začal vyučovat i na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Podle Wienera však bylo toto povolání po několika letech vyškrtnuto a obor se zrušil.

Od září tohoto roku spadá ústav pod 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Na jeho provoz do konce roku poskytlo fakultě ministerstvo mimořádnou dotaci téměř milion korun. Institut se pokusil získat finanční pomoc také u ministerstva práce nebo České oftalmologické společnosti.