Ministerstvo spravedlnosti zjednoduší život zadluženým vězňům

Praha - Ministerstvo spravedlnosti a Mediační a probační služba představily projekt, který by měl zjednodušit život zadluženým trestancům propuštěným na svobodu. Řada propuštěných se totiž z vězení vrací na svobodu s četnými dluhy. Mnohdy nejsou schopni své finanční závazky splácet, což je opět vede k páchání trestné činnosti, aby rychle získali potřebné peníze. Projekt tzv. sanace dluhů má přispět k úspěšnější socializaci propuštěných trestanců. 

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil poukazuje na skutečnost, že ČR trpí výraznou recidivou trestných činů. Sanace dluhů propuštěných osob spočívá v odpuštění části dluhu a v dohodě s věřiteli na způsobu splácení, který bude pro navrátilce z vězení co možná nejpřijatelnější. Projekt čerpá inspiraci ze Švýcarska, kde obdobný systém funguje již přes třicet let.

Podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila je vymožená čtvrtina dluhu pro české věřitele lepší řešení než současný stav, kdy například samotný český stát získá od propuštěných pouhých 8,7 procenta dluhů. Rovněž uvedl, že projektu se mohou zúčastnit jen ti, kteří projeví vůli zapojit se do běžného života.

Byli to právě Švýcaři, kdo poskytl České republice grantové finanční prostředky na realizaci projektu, který odstartuje v Severočeském a Středočeském kraji. Podle vyhodhocení zdejších dílčích výsledků se potom ministerstvo rozhodne, zda systém postupně zavede také v dalších regionech.

Systém oddlužení vězňů
Systém oddlužení vězňů
Více fotek
  • Systém oddlužení vězňů autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/6/558/55738.jpg
  • Ministr Jiří Pospíšil autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/6/556/55587.jpg