Ministerstvo chce zrušit téměř třetinu stavebních úřadů

Praha - Ministerstvo pro místní rozvoj v připravovaném návrhu novely stavebního zákona počítá se zrušením přibližně 200 stavebních úřadů. Jejich pravomoci by se měly přesunout na takzvané pověřené obce. V současnosti stavební úřady v Česku působí zhruba na 700 místech. Obcím se ale plán ministerstva nelíbí. Do připomínkového řízení by měl jít návrh novely ke konci prvního čtvrtletí 2009.

„Jsme zásadně proti,“ reagoval výkonný místopředseda Svazu měst a obcí ČR Jaromír Jech. „Rušení stavebních úřadů považují starostové, a tedy i Svaz měst a obcí, za oddálení státní správy občanům,“ dodal.

Lidé by údajně kvůli vyřizování stavebních záležitostí museli cestovat na větší vzdálenosti. V minulosti se podle Jecha snahy o zrušení části stavebních úřadů již objevily, dosud ale neuspěly: „Věřím, že je uhájíme i nyní.“

Mluvčí ministerstva Hynek Jordán se ale zhoršení služeb při stavebních řízeních neobává: „Snahou ministerstva je racionalizace státní správy v době krize, ale zároveň nechceme omezovat služby obyvatelstvu.“

Stavební úřady jsou hlavní institucí pro ohlašování a povolování staveb. Posuzují například, jestli jsou projekty staveb v souladu s územním plánem a zda projekt řeší obecné požadavky kladené na výstavbu. Ve stavebním povolení také stanovují podmínky pro provedení stavby