Vánoční nadílka vlády? Desítky projednaných bodů

Praha - Ve Strakově akademii proběhlo poslední letošní zasedání vlády. Ministři projednali několik desítek témat, shodli se například na tom, že o podobě budoucích referend v Česku by měl rozhodovat jeden univerzální zákon, odsouhlasili několik ekologicky šetrných opatření nebo zvýšení příspěvků na bydlení. Vláda ale především jednala o možnosti stanovení termínu přijetí eura. Na konkrétním datu se ale opět nedohodla, přestože jej umožňuje fakt, že země splnila maastrichtská kritéria. Ta vstup do eurozóny podmiňují.

Vláda původně odmítla návrh ministra financí Miroslava Kalouska, podle něhož by ČR měla v roce 2009 stanovit datum přijetí eura. Nakonec se ale dohodla, že o termínu bude jednat v říjnu 2009. Podle viceprémiérů Jiřího Čunka a Martina Bursíka se tak vláda výrazně přiblížila datu stanovení. Jiří Čunek navíc dodal, že doba prodlevy se zkrátí.

Zelená řediteli policejní inspekce, dosavadní červená pro ČSA

Dočasnou stopku dala vláda také prodeji Českých aerolinií. Vymínila si, že do výběru nového majitele může zasahovat v průběhu tendru. Zároveň dala za úkol ministru financí Miroslavu Kalouskovi, aby vládě předložil konkrétní podmínky výběrového řízení.

Zelenou naopak od kabinetu dostal na návrh ministra vnitra Ivana Langera Zdeněk Pelc, kterého tak ministři jmenovali ředitelem Inspekce policie. Pelc už nyní vede Inspekci ministra vnitra (IMV), která se ale na základě policejní reformy od Nového roku změní právě v Inspekci policie.

Kabinet přijal několik opatření ekologické šetrnosti

Ministři dále vyslovili souhlas s novelou zákona o spotřebních daních, která předpokládá daňové zvýhodnění takzvaných biopaliv druhé generace, tedy biopaliv, která nejsou vyrobena z potravinářských surovin. Jde o pohonné hmoty z biologického odpadu, travin či rychle rostoucích dřevin. S ekologicky šetrným chováním navíc mají začít sami státní zaměstnanci - vláda schválila program obměny vozového parku za „ekologicky přátelská vozidla“, jímž ukládá státní správě, aby při nákupech vozů přihlížela k emisím oxidu uhličitého.

Vláda rovněž přijala novelu odpadového zákona, která má zlepšit podmínky pro sběr použitých baterií a akumulátorů a zvýšit tak podíl separace tohoto zvláštního odpadu. Díky normě se výrazně rozšíří počet míst, kde budou lidé mít možnost odevzdat staré baterie a monočlánky.

Finanční pomoc obcím a bydlení

Kabinet schválil pomoc ve výši 500 milionů korun obcím na výstavbu čističek odpadních vod. Důvodem pomoci je náhrada kurzových ztrát, které obcím vznikly při čerpání evropských dotací na výstavbu čističek v letech 2002 až 2004. Navýšil také státní příspěvek na bydlení na příští rok. Vláda svým rozhodnutím reaguje na vývoj cen energií a služeb spojených s bydlením.