Železnice v roce 2008: Nehody, zdražování a nenaplněné sliby

Praha – Železniční dopravu v Česku v uplynulém roce poznamenalo nebývalé množství vážných nehod, zákazníci osobní dopravy zase sledovali postupný růst cen jízdenek Českých drah. Pro nákladní železniční dopravu znamenal rok 2008 významnou změnu, vznikla totiž specializovaná dceřinná firma největšího dopravce – ČD Cargo. Od července se České dráhy přestaly starat o infrastrukturu. Péče o ni přešla na Správu železniční dopravní cesty.

Nehody – mrtví ve vozech a spory ministerstva s inspekcí

Severomoravská Studénka je dnes spíše než místní vagonkou známá kvůli srpnové železniční nehodě. Na vlak Eurocity Comenius cestující z polského Krakova přes Ostravu do Prahy spadl silniční most a v troskách vozů zahynulo sedm cestujících. Jednalo se o jednu z nejvážnějších železničních nehod v české historii a zcela nejčernější okamžik uplynulého roku.

Při železničních nehodách zemřelo také několik strojvedoucích. Po nehodě v Moravanech na Pardubicku se začalo diskutovat o funkčnosti zabezpečovacího zařízení. Vyšetřování totiž ukázalo, že strojvedoucí lokomotivy, která narazila do stojícího vlaku, měl signál volno. S tím souvisel také spor ministerstva dopravy s Drážní inspekcí, který vyvrcholil odvoláním šéfa inspektorů.

Zdražování, špína a nenaplněné sliby

V prosinci 2007 České dráhy zcela změnily svůj tarifní systém a v souvislosti s tím zdražila většina jízdenek. V létě potom zdražily některé jízdenky, změna se dotkla například jízdenek SONE+, které podražily o 50 korun. V prosinci 2008 potom ČD přišly s dalším zdražením. Základní jízdné na všechny vzdálenosti sice podražilo pouze o dvě koruny, ale podstatně se snížily slevy pro nejvěrnější zákazníky drah – studenty – kteří se proto začali poohlížet po jiných způsobech cestování.

ČD sice zdražovaly, ale jejich sliby o zlepšení kvality cestování zůstaly nenaplněny. Během roku vyšly tiskové zprávy o plánovaném nákupu stovky ojetých, na české poměry však poměrně pohodlných vagonů druhé třídy z Německa, nebo moderních dieselových jednotek Desiro. Nic z toho se neuskutečnilo. Dráhy navíc poslaly na rekonstrukci vagony, které již jednou rekonstruovaly a nyní mají jezdit na vlacích IC a EC. Díky jejich nepřítomnosti se zejména na vlacích Intercity mezi Prahou a Ostravou pravidelně objevovaly staré a špinavé „koženkové“ vagony, které navíc spoje kvůli svým parametrům zpomalovaly. České dráhy tak porušovaly kritéria vlaků vyšší kvality, která přitom samy stanovily.

Příchod nových strojů 

Přesto se v roce 2008 začalo na českých kolejích blýskat na lepší časy. Drážní úřad po několika letech povolil lokomotivám Siemens ES64U4C, znamým jako Taurus, jezdit po koridorových tratích. Od podzimu se tak ve zkušebním provozu občas objevovaly tyto stroje pronajaté od rakouské společnosti ÖBB v čele tzv. Brněnských expresů. Od změny jízdního řádu v půli prosince potom začaly vodit všechny spoje Eurocity mezi Prahou a Vídní.

V létě se před kamerami a fotoaparáty novinářů poprvé objevila také lokomotiva Škoda 109E, kterou si objednaly České dráhy, aby vozila mezistátní vlaky a mohla zajíždět i do okolních zemí. Prozatím prochází zkouškami a v roce 2009 by měla být poprvé k vidění ve zkušebním provozu v čele osobních vlaků.

Vzniklo ČD Cargo

Vláda počátkem roku schválila záměr ministerstva dopravy vyčlenit osobní opravu Českých drah do samostatné dceřiné společnosti. ČD Cargo by měla v budoucnu přejít do soukromých rukou.

Podle dohody českého premiéra Mirka Topolánka s jeho slovenským protějškem Robertem Ficem by se nejprve měla spojit se slovenskou Železniční společností Cargo Slovakia. Nová firma vzniklá fúzí obou společností by měla být jedním z největších nákladních přepravců v Evropě.

SŽDC vydala svůj první jízdní řád

České dráhy letos poprvé nenařizovaly jednotlivým dopravcům, kdy mají jezdit. Jízdní řád platný od 14. prosince totiž vytvořila Správa železniční dopravní cesty. Tato státní společnost převzala v červenci od Českých drah povinnost provozovat dopravní cestu a získala také část železniční infrastruktury, která dosud patřila ČD. Tímto převodem stát zdůvodnil zaplacení 12 miliard korun drahám. V souvislosti s předáním majetku přeslo do SŽDC deset tisíc zaměstnanců ČD.

Tato změna má být jedním z nejdůležitějších kroků v liberalizaci železniční dopravy. Další novinkou má být skutečnost, že od roku 2010 budou mít na české koleje přístup všichni dopravci registrovaní v některé ze zemí Evropské unie. Prozatím po nich mohou jezdit jenom ti, kteří jsou registrováni přímo v Česku.

Personální změny v ČD

Z čela Českých drah v uplynulém roce odešel Josef Bazala. Byl jmenován šéfem nově vzniklé dceřinné společnosti ČD Cargo. Předsedou představenstva a generálním ředitelem celého holdingu ČD se místo něj stal Petr Žaluda.

Na začátku roku přišlo do vedení Českých drah několik dalších nových lidí. Náměstkem generálního ředitele pro osobní dopravu se stal Petr Moravec, bývalý ředitel konkurenční společnosti Veolia Transport. Na postu náměstka pro osobní dopravu vystřídal Petra Koláře. Spolu s Moravcem přišlo do vedení ČD několik dalších lidí z Veolie.

Petra Moravce nahradil v čele firmy Veolia Transport, která v Česku provozuje především autobusovou dopravu, ale zajišťuje provoz také na Železnici Desná, Dick ten Voorde.