Jaké jsou úkoly české reprezentace v čele Evropské unie

Praha - Česko předsednictví převezme od Francie a po půl roce ho předá Švédsku. ČR je teprve druhou předsedající zemí z 12 "nováčků", kteří vstoupili do EU v květnu 2004 a v lednu 2007. Jako první unii předsedalo od ledna do června 2008 Slovinsko. Česká politická reprezentace má tak jedinečnou šanci ukázat, že je platným členem Evropské unie. Dostává se totiž do čela unie právě v době, kdy se jednotlivé státy budou potýkat s důsledky světové finanční krize. Navíc se těsně po vánočních svátcích opět rozhořel blízkovýchodní konflikt, k jehož řešení by mohlo Česko jako země předsedající Evropské unii nějakým způsobem přispět. České politiky rovněž čeká předložení prvního návrhu nové klimatické dohody, která má být schválena v prosinci 2009 v Kodani. Za českého předsednictví se musí rovněž rozhodnout o osudu Lisabonské smlouvy, která reformuje evropské instituce.

Nicméně mezi hlavní priority českého předsednictví patří zejména konkurenceschopnost a otevřenost. ČR se chce zaměřit na odstranění překážek na volném trhu práce, jež stále uplatňují některé staré členské země, či na znovuotevření debaty o liberalizaci služeb, zjednodušování regulace a snížení administrativní zátěže podnikání.

Prioritou je též udržitelný a bezpečný rozvoj energetiky. Česko bude muset dojednávat mezinárodní dohodu, která od roku 2012 nahradí Kjótský protokol a která by měla být uzavřena v prosinci 2009 na summitu OSN v Kodani. Do července příštího roku má být totiž hotov první návrh textu této nové klimatické dohody. Za českého předsednictví by se měla též dohodnout Rada EU s Evropským parlamentem o liberalizaci trhu s plynem a elektřinou.

V zahraniční politice nebude mít Česko jednoduchou pozici. Těsně po vánočních svátcích se totiž opět rozhořel blízkovýchodní konflikt. Česko povede unii právě v době, kdy se očekává, že by se unie mohla podílet na uklidnění situace. Do období českého předsednictví spadá i klíčová (možná i závěrečná) část vstupních rozhovorů s Chorvatskem. Česká politická reprezentace se chce rovněž prosadit na poli vztahů unie s Kubou  - hodlá uspořádat mezinárodní konferenci zaměřenou zejména na lidská práva na Kubě. Nakonec by také ráda v Praze hostila neformální setkání šéfů států a vlád EU s americkým prezidentem Barackem Obamou.

Kdo se bude podílet na předsednictví a za kolik

Přípravu předsednictví koordinuje Útvar místopředsedy vlády pro evropské záležitosti v čele s Alexandrem Vondrou. Velká část organizace předsednictví spadne na bedra Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu, jež vede od ledna Milena Vicenová.

Pro potřeby předsednictví posílila ČR státní správu o 365 osob. Nejvíce lidí přibylo na ministerstvu zahraničí a na ministerstvu zemědělství. Počet úředníků na Stálém zastoupení ČR při EU se téměř zdvojnásobil na 220. Nová úřednická místa se mají od druhé poloviny roku 2009 postupně snižovat a do konce roku 2009 mají být zrušena.

Celkové náklady českého státu na přípravy a průběh českého předsednictví v letech 2007 až 2009 činí 3,3 miliardy korun, z toho 1,4 miliardy dají ministerstva ze svých rozpočtů. V roce 2009 půjde na předsednictví ze státní pokladny asi 1,7 miliardy korun, z toho největší část bude mít k dispozici ministerstvo zahraničí (435 milionů), které dá většinu těchto peněz na personální posílení zastoupení ČR v Bruselu.

Heslem předsednictví ČR je „Evropa bez bariér“ a oficiálním logem je pestrobarevná zkratka EU2009.cz, která odkazuje na internetovou doménu českého předsednictví.

Ledová kra
Ledová kra
Více fotek
  • Ledová kra autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/5/499/49889.jpg
  • Mirek Topolánek a Alexandr Vondra autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/4/393/39230.jpg