O Velikonocích se zdvojnásobil počet požárů

Praha - Hasiči měli o Velikonocích hodně napilno, počet požárů totiž stoupl na dvojnásobek ročního průměru. Přispělo k tomu mimořádně teplé a suché počasí, které zvýšilo riziko jarních požárů způsobených neopatrností při spalování odpadů na zahrádkách, trávy na loukách nebo klestí v lesích. V sobotu likvidovali hasiči s pomocí vrtulníku lesní požáry na Rakovnicku a Chebsku, v neděli na Mladoboleslavsku. „K lesním požárům mnohdy dochází v obtížném terénu, kde nelze využít těžkou hasičskou techniku nebo jen velmi obtížně,“ podotýká mluvčí hasičů Petr Kopáček.

V pátek před velikonočním volnem vyjeli hasiči ke 113 požárům, v sobotu ke 121 a na velikonoční neděli ke 127 požárům. Zvýšený počet požárů evidují hasiči už od počátku dubna. Nejčernějším dnem byla sobota 4. dubna, kdy vyjeli ke 148 požárům, což je 247 procent ročního průměru. Od začátku dubna už hasiči vyjížděli ke 1300 požárům. Mluvčí hasičů Petr Kopáček připomněl, že když lidé spalují větší množství odpadů na volném prostranství, měli by to předem ohlásit hasičům, aby kleslo riziko zbytečných výjezdů k domnělému požáru.

Hned na několika místech republiky je tak vyhlášen čtvrtý z celkem pěti stupňů nebezpečí požárů. V oblastech s vysokým rizikem požárů hasiči doporučují nerozdělávat oheň v přírodě. Na ostatních místech doporučují při rozdělávání ohně důkladně ohraničit ohniště, oddělit je od okolí kameny a mít při spalování po ruce dostatek vody. Oheň je nutno celou dobu pozorně hlídat, aby se nevymknul kontrole. Ohniště musí být důkladně uhašeno, aby se oheň nemohl zpětně vznítit. I ve zdánlivě vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé uhlíky, které poryv větru znovu rozdmýchá a rozmete po okolí.

Odpady je nutno spalovat na bezpečném místě, v dostatečné vzdálenosti od objektů, lesa, stohů, seníků a polí. Je zakázáno rozdělávat oheň na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi. Osoba mladší 15 let nesmí spalovat odpad bez přítomnosti dospělého. Pokud lidé nedodrží zásady požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být postiženi pokutou až dvacet tisíc korun.

Slunečné počasí v Česku vydrží až do pátku, první srážky by se měly objevit na západě Čech ve čtvrtek odpoledne. V noci na pátek a během pátku by mělo pršet i na Moravě a ve Slezsku. „Víkend by měl být deštivý, takže to riziko požárů by se mělo snižovat,“ uvedl meteorolog Pavel Karas.

Index nebezpečí požárů
Index nebezpečí požárů