Ministerstvo zamítlo převod nemocnic na neziskové

Praha - Podle zjištění České televize zamítlo ministerstvo zdravotnictví návrh Středočeského kraje převést nemocnice na neziskové organizace. Důvodem jsou procesní a právní chyby v návrhu. Například zřizovací listina veřejné neziskové nemocnice neměla formu notářského zápisu, neobsahovala datum ani podpis. Pokud Středočeský kraj doplní chybějící údaje, ministerstvo se návrhem bude zabývat znovu. Informaci potvrdil mluvčí ministerstva Vlastimil Sršeň.

„Žádné oficiální rozhodnutí z ministerstva v této věci na kraj zatím nepřišlo. Je předčasné se vyjadřovat, protože ani nevím, jestli to je pravda. Pokud to ale pravda je, bereme to jako politický útok a budeme se proti němu bránit možnými právními prostředky,“ reagoval na rozhodnutí středočeský hejtman David Rath (ČSSD).

„Důvodem zamítnutí je celá řada zásadních procesních a právních pochybení v návrhu i samotné zřizovací listině,“ řekl první náměstek ministerstva Marek Šnajdr. Pro ministerstvo je podle náměstka „překvapující“ zjištění, že návrh zachovává existenci stávajících akciových společností beze změny. „O žádný převod na nezisková zdravotnická zařízení se nejednalo. Návrh neodpovídá požadavkům zákona 245 z roku 2006, a to i přesto, že jej podává autor této právní normy David Rath,“ doplnil Šnajdr.

Rath požádal ministerstvo před měsícem, ať zapíše do rejstříku veřejných zdravotnických zařízení Veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení Středočeského kraje, které by pět krajských nemocnic zastřešovalo a z krajského úřadu je řídilo. ODS, která v minulosti prosadila převod nemocnic na akciové společnosti, Rathovo rozhodnutí kritizovala.

Podle Šnajdra se Rath pokusil obejít svůj vlastní zákon, aby splnil předvolební sliby, že ze středočeských nemocnic udělá neziskovky. „Nenavrhuje transformaci akciových společností na neziskové organizace, stejně tak majetek, který kraj podle návrhu hodlá do společnosti vložit, není v jeho vlastnictví. Pouze zřídil prázdnou slupku bez poskytování péče, formální holding, který má stávající akciové společnosti provozovat,“ vysvětlil náměstek. Návrh podle Šnajdra postrádá základní formální a právní náležitosti. Veřejné neziskové ústavní zdravotní zařízení se zřizuje k 1. červnu 2009, ze zákona je ale nepřípustné registrovat zařízení, které neexistuje. Zřizovací listina neodpovídá požadavkům zákona, protože nemá formu notářského zápisu, neobsahuje podpis ani datum.

„Ministerstvu tedy nezbývá jiná možnost, než návrh zamítnout. Podaří-li se Středočeskému kraji vyhovět všem požadavkům, ministerstvo je připraveno postupovat podle zákona a zápis nového subjektu provést,“ řekl náměstek.

Podle Šnajdra je ale zákon „neaplikovatelný“ pro chod jednotlivých zdravotnických zařízení. „Jak tento případ ukazuje, i sám autor zákona má značné potíže vyhovět všem náležitostem. Část zákona navíc v minulosti pro rozpor s ústavou zrušil Ústavní soud,“ řekl.

Marek Šnajdr
Marek Šnajdr