Premiér Fischer skončil schůzky s ministerskými kandidáty

Praha - Premiér Jan Fischer dnes přijal v Hrzánském paláci zbylé ministerské kandidáty. Už zítra dopoledne jde za prezidentem Václavem Klausem s informací, jak pokračuje v sestavování letní vlády. Všechny schůzky se tematicky točily hlavně kolem českého předsednictví a státního rozpočtu. Premiér pak na krátkém brífinku znovu zopakoval, že žádnému kandidátovi konkrétní nabídku neučinil a že si teprve tvoří úsudek. Nová vláda by mohla být jmenována kolem 9. května.

Fischer diskutoval s odstupujícím ministrem financí Miroslavem Kalouskem (KDU-ČSL), adeptem na ministra školství Jakubem Dürrem (nominovaný SZ), možným ministrem dopravy Gustávem Slamečkou (nominovaný ODS), kandidátem na ministerstvo průmyslu Ivo Pěgřímkem (nominovaný ČSSD) a adeptem na šéfa resortu financí Tomášem Uvírou (nominovaný ODS). U Fischera byl i současný ministr školství Ondřej Liška (SZ) a kandidát na ministra životního prostředí Ladislav Miko (nominovaný SZ). „Žádnému z nich jsem nabídku dosud neučinil, vyhradil jsem si čas na rozhodnutí do příštího týdne. Budu svoje představy, názory a dojmy z těchto rozhovorů diskutovat s šéfy politických subjektů, kteří tyto osobnosti nominovali,“ prohlásil po sérii schůzek Fischer. Podle něj je vznik nové vlády teprve na konci prvního poločasu. „Úsudek si teprve tvořím, o pravděpodobnostech jednotlivých kandidátů teď mluvit nebudeme,“ dodal. Fischer počítá s tím, že střídání vlády by mohlo proběhnout kolem 9. května, jak bylo už dříve avizováno.

Maraton pohovorů zahájil Fischer s Kalouskem

Jako první navštívil Fischera Kalousek. Společně diskutovali o možné výši deficitu státního rozpočtu. Podle Kalouska se schodek letos a příští rok může podařit udržet pod 150 miliardami korun, ale jen za předpokladu, že se nenaplní prognóza Mezinárodního měnového fondu o vývoji české ekonomiky - která hovoří o propadu HDP o 3,5 procenta.

Po Kalouskovi přijal Fischer adepta na ministra školství Jakuba Dürra, který vrátil komplimenty své protikandidátce Miroslavě Kopicové (nominované ODS). Někdejší ministryně školství totiž Dürra chválila jako odborníka. Dürr teď na oplátku prohlásil, že Kopicová je erudovaná odbornice, která s ním má shodné priority resortu školství. „Ať ona či já, priority zůstávají shodné,“ komentoval dnes situaci. Dürr je v současnosti náměstkem odcházejícího ministra Lišky. S premiérem Fischerem hovořili především o resortním rozpočtu a úkolech vyplývajících z předsednictví EU. „Bavili jsme se o prioritách resortu na další období, dokončení předsednictví a zejména o přípravě rozpočtu, to znamená, že jakýkoliv rozpočet pro příští rok musí zachovat prioritu vědy, výzkumu a školství,“ řekl Dürr po schůzce.

Fischer hovořil i se samotným Liškou, který, ač uznává odbornost Dürrovy protikandidátky Kopicové, by raději viděl jako šéfa resortu školství svého náměstka, aby byla zachována kontinuita.

S premiérem Fischerem se sešel i kandidát na ministra dopravy Gustáv Slamečka, navrhovaný ODS. Tématy rozhovoru opět bylo české předsednictví a státní rozpočet. Pokud by se Slamečka stal ministrem, jeho prioritou by prý bylo financování dopravní infrastruktury. Schůzku s premiérem má za sebou i kandidát na ministra průmyslu a obchodu Ivo Pěgřímek. Jeho prioritou je hlavně sestavení státního rozpočtu a podpora zaměstnanosti a podnikání. „Chtěl bych se zaměřit na podporu podnikání, podporu zaměstnanosti, vědu a výzkum,“ prohlásil.

Další hostem v Hrzánském paláci byl kandidát na ministra financí Tomáš Uvíra (nominovaný ODS). Ten strávil u Fischera skoro hodinu; po schůzce novinářům řekl, že by rád udržel deficit pod 150 miliardami. „V případě, že bych byl jmenován ministrem financí, jsem připraven učinit veškeré kroky pro to, aby byl schodek minimalizován. Je mým cílem udržet schodek pod sto padesát miliard,“ řekl. Upravení stávajícího rozpočtu a sestavení rozpočtu na příští rok je hlavním úkolem nového kabinetu.

Na dvě ministerstva, školství a kultury, má Fischer dokonce hned dva kandidáty, které nominovali ODS a SZ. S odstupujícími ministry hovořil Fischer hlavně proto, aby si udělal představu o fungování jejich resortu.