Rok 2065: Každý pátý obyvatel ČR bude cizinec

Praha - Český statistický úřad (ČSÚ) představil střední variantu projekce obyvatelstva ČR. Do roku 2065 bude každý třetí člověk starší 65 let a každý pátý bude cizinec. Bez migrace by navíc klesl počet obyvatel pod 9 milionů. Sedminásobně se zvýší počet lidí starších 85 let a stoletých bude oproti současným šesti stům téměř 15 tisíc. Statistici dělali odhad už před pěti lety, kvůli razantnímu nárůstu porodnosti ho ale museli upravit. ČR tak možná v budoucnu čekají velké změny. Zpomalí se styl života, změní se způsob trávení volného času i sociální politika. Demografické plány ale mohou radikálně změnit války, hospodářské krize, pandemie nebo klimatické stěhování.

Počet obyvatel ČR by měl růst od současnosti až do roku 2030, kdy dosáhne nejvyšší úrovně 10,91 milionu, poté začne zvolna klesat. Do roku 2065 stoupne ze současných 10,47 milionu na 10,67 milionu. K růstu počtu obyvatel přispěje pozvolné zvýšení plodnosti žen, která by měla vzrůst ze současných 1,5 na 1,72. Ani tak ale nedosáhne hranice 2,1 nutné pro zajištění přirozené obnovy populace. Podle statistiků ale přibude každý rok asi 25 tisíc cizinců.

Pokud by zůstala zachována hranice odchodu do důchodu 65 let, mohl by se počet vyplácených důchodů do roku 2065 zvýšit na 3,5 milionu ze současných 2,1 milionu. Dalším projevem stárnutí populace bude i vyrovnávání poměru mezi ekonomicky aktivním a neaktivním obyvatelstvem. Zatímco v současnosti připadá na dvě ekonomicky aktivní osoby jedna neaktivní, v roce 2065 by už měl být poměr jedna ku jedné.

Video Rozhovor s Terezií Štyglerovou
video

Rozhovor s Terezií Štyglerovou

Rozhovor s Terezií Štyglerovou

Z 13:00, 19.5.2009

Reportáž Vladimíra Kořena

Střední délka života žen vzroste na 91 let, u mužů na 86,5 roku

Průměrný věk obyvatel se podle projekce zvýší na 49 let ze současných 40,5 roku. Bude zvolna klesat podíl osob v produktivním věku od 15 do 64 let a mírně poklesne i podíl dětí do 14 let. Model ČSÚ také předpokládá prodlužování očekávané střední délky života. Do roku 2065 by měla u mužů dosáhnout 86,5 roku, což proti roku 2008 představuje nárůst o 12,5 roku. Střední délka života žen by měla proti současnosti vzrůst o 10,5 roku na 91 let.

Příčin zvyšování střední délky života je podle Terezie Štyglerové z ČSÚ několik: „Vycházíme z dalších pokroků v lékařské vědě. Zahrnuli jsme i určité předpoklady zlepšování životního stylu obyvatel, část na tom snížení úmrtnosti tvoří i zlepšení životního prostředí.“

Matky s dětmi
Matky s dětmi