Ode dneška fungují datové schránky

Praha - Ministerstvo vnitra spolu s Českou poštou ode dneška spouští systém datových schránek. Začíná totiž platit novela občanského soudního řádu, správního řádu, zákona o správě daní a poplatků a dalších předpisů. Datové schránky by měly zlepšit doručování dokumentů a v případě soudů i zrychlit projednávání civilních sporů. Podle nové úpravy se dopis ze soudu bude považovat za doručený i v případě, že se ho nepodaří adresátovi do deseti dnů osobně předat. Malé obce však namítají, že na nový systém nejsou dostatečně připraveni. Ministerstvo proto rozhodlo, že datové schránky bude zavádět postupně až do listopadu.

Úřady a firmy mají čtyři měsíce na zkoušku systému

Datová schránka je povinností pro všechny firmy zapsané v obchodním rejstříku a také všechny orgány veřejné moci. Lidé si mohou vybrat mezi datovou schránkou a klasickou obálkou s modrým pruhem. Nový systém musí běžet naplno od 1. listopadu, úřady a firmy mají tedy čtyři měsíce na zkoušku. „My rozhodně přivítáme období, během kterého úředníci si budou moci vyzkoušet ten systém užívání datových schránek,“ komentoval situaci tajemník pardubického magistrátu Martin Růžička.

Video Lászlo Hajnal a František Korbel ve Studiu ČT24
video

Lászlo Hajnal a František Korbel ve Studiu ČT24

Lászlo Hajnal a František Korbel ve Studiu ČT24

s 15:15, 01.07.2009

Reportáž Roberta Maleckého a Veroniky Kabátové

Ředitel projektu Lászlo Hajnal:

0„Předpokládám, že nejpozději ve třetím červencovém týdnu budou mít přístupové údaje všichni, kdo o datovou schránku měli zájem nebo jsou ze zákona povinni ji mít.“

Soudní obsílce již nebude možné se vyhnout

Datové schránky před nedávnem kritizovali zástupci Soudcovské unie. Podle nich nejsou soudy na přechod na elektronickou komunikaci dostatečně vybaveny. Spolu s datovými schránkami je také od začátku července v podstatě nemožné vyhnout se soudní obsílce. „Pokud si do 10 dnů na poště nevyzvednete papírovou obálku, má se za to, že vám byla doručena. A stejně tak to bude platit i v datové schránce,“ řekl náměstek ministra vnitra Zdeněk Zajíček.

V současné době zákon umožňuje protahovat soudní řízení jeho účastníkům právě tím, že si nevyzvednou obsílku od soudu. Na první pokus se ji podaří doručit asi jen ve 30 procentech případů.

Stručný postup při zřízení datové schránky:

Fyzicky:

  • Fyzická osoba, si může o zřízení datové schránky požádat na kontaktních místech veřejné správy CzechPOINT, potřebuje k tomu doklad totožnosti a podpis žádosti.
  • Pokud má žadatel kvalifikovaný certifikát, může žádost elektronicky podepsat a podat prostřednictvím internetu.
  • Zřízení datové schránky na žádost bude možné po nabytí účinností zákona, tedy od 1. 7. 2009. Datová schránka by podle zákona měla být zřízena nejdéle do 3 dnů.
  • První přihlašovací údaje budou zaslány poštou (v papírové podobě) do vlastních rukou fyzické osobě.
  • Schránka bude aktivována buď prvním přihlášením oprávněné osoby, nebo pokud se nikdo do schránky nepřihlásí pak uplynutím 15 dnů od doručení přístupových údajů. Od té chvíle je schránka zpřístupněna a je možné do ní doručovat.

Elektronicky

  • Elektronická žádost o zřízení datové schránky je volně stažitelná na www.datoveschranky.info.
  • Také je na těchto stránkách volně stažitelný program 602XML Filler, pomocí kterého žádost vyplníte.
Ředitel projektu datových schránek Lászlo Hajnal ve Studiu ČT24
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24