Nová křižovatka v Brně zlepší přístup k výstavišti

Brno - V Brně skončila rekonstrukce křižovatky u 4. brány veletržního areálu, která je součástí velkého městského okruhu. Výrazně se tím zlepší přístup k výstavišti. Stovky aut a kamionů mířících na veletrhy již nebudou křížit frekventovaný velký městský okruh, který je nově veden na 144 metrů dlouhé estakádě. Novou mimoúrovňovou křižovatku prověří již za několik dní jedna z největších veletržních akcí v Brně Mezinárodní strojírenský veletrh. Náklady dosáhly 180 milionů korun, třetinu z nich uhradilo město Brno.

Původní křižovatka z roku 1970 již kapacitně nestačila nárůstu dopravy na velkém městském okruhu. Při konání velkých veletržních akcí vznikaly na silnicích kilometrové kolony. Nyní již auta mířící na výstaviště křížit frekventovanou víceproudou silnici nemusejí. Jízdní pás ve směru z ulice Poříčí na ulici Bauerova ve směru na Pisárky byl navýšen na mostní konstrukci, pod níž probíhají příjezdové cesty na výstaviště a přilehlá parkoviště. Původní křižovatku nahradil kruhový objezd.

Součástí stavby byly i opravy inženýrských sítí, veřejného osvětlení a protihlukových stěn.