Úřady mají více času na zakázání shromáždění

Praha – Od soboty mají úřady více času na rozhodnutí zakázat ohlášenou demonstraci. Lhůta pro případný zákaz shromáždění se nyní prodlužuje ze tří kalendářních na tři pracovní dny. Účinnosti totiž nabývá novela, která má pomoci v boji proti extremismu. Dává úředníkům čas zjistit skutečné důvody pořádání veřejné akce a její případný zákaz dostatečně zdůvodnit.

Změnu v zákoně navrhl ministr pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb společně s ministrem vnitra Martinem Pecinou jako reakci na akce extremistů pořádané pod falešnou záminkou.

Některé organizace totiž dnes schválně podávají oznámení o akci v pátek, a obecní úřady tak mají pouze jediný pracovní den na to, aby o případném zákazu shromáždění rozhodly. Nemají tedy dostatek času zjistit skutečné důvody pořádání akce a zákaz dostatečně odůvodnit. Dochází pak k tomu, že protesty, které radnice povolila, nechají úřadníci rozpustit až na místě konání akce, například s odůvodněním, že se odchýlily od oznámeného účelu.

Pomoci při rozhodování má obcím také manuál ministerstva vnitra. V něm úředníci najdou především rady, jak zkoumat skutečný, nikoliv nahlášený důvod oznámeného shromáždění.

Musí například pečlivě posoudit jejich datum, trasu, osobu svolavatele, prezentaci akce na webu i to, jak ji vnímá veřejnost. Manuál obsahuje mimo jiné kalendář rizikových dní, na které by mohli extremisté svolat svá shromáždění.