Arnika: Znečištění se v ČR v roce 2008 celkově snížilo

Praha - Znečištění v Česku se v roce 2008 proti předchozímu roku celkově snížilo. Poklesly také emise skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého (CO2). Některé firmy ale své emise škodlivin proti roku 2007 zvýšily, uvedli dnes zástupci sdružení Arnika u příležitosti zveřejnění žebříčků největších znečišťovatelů.

„Podle letošních údajů obecně si myslíme, že došlo k celkovému poklesu znečištění,“ řekl Milan Havel z Arniky. Podle něj k tomu přispělo i pravidelné zveřejňování žebříčků Arniky na základě údajů z Integrovaného registru znečišťování (IRZ), které prý motivuje firmy omezit emise škodlivin a zlepšit tak své jméno.

Do IRZ musí vlastní data o znečištění poskytovat firmy, které vypustily větší množství vybraných chemických látek, hranici stanovuje zákon. Jako příklad Havel uvedl výrobce izolací Rockwool v Bohumíně, který byl podle údajů za rok 2007 v čele žebříčku znečišťovatelů rakovinotvornými látkami, po úpravě provozu se ale letos nedostal do první desítky. „Hříšníků podle mě ubývá, podle mě se to čistí a situace se zlepšuje,“ popsal Havel celkový trend.

Znečištění karcinogeny narostlo

Připomněl ale, že celkový pokles znečištění lze připsat především snížení emisí u největších producentů škodlivin. „Ale třeba u rakovinotvorných látek většina těch podniků emise zvýšila,“ upozornil. Za největšího znečišťovatele karcinogeny Arnika označila firmu Deza, a.s. z Valašského Meziříčí.

Sdružení také konstatovalo, že se v roce 2008 snížily emise CO2 o osm procent proti roku 2007, a to prakticky u všech největších znečišťovatelů. Jejich emise představují dvě třetiny z celkového objemu emisí CO2 v Česku. „Zatím nedokážeme z těch dat vysvětlit, zda je to dopad ekonomické krize, nebo jsou to právě použitá opatření na snižování emisí,“ řekla však zástupkyně Arniky Kateřina Hryzáková.