Školy se mají více věnovat moderním dějinám, ministerstvo tak chce zabránit extremismu

Praha – Ministerstvo školství chce přimět školy, aby se více zaměřily na výuku moderních dějin. Podle ministryně Miroslavy Kopicové by se tak dalo předcházet extremismu. Pokud se prý totiž žáci naučí kriticky nahlížet na totalitní režimy, stanou se i do budoucna citlivější k omezování svobody a lidských práv. Ministerské doporučení je metodická pomůcka, kterou se ale školy nemusejí řídit.

„Cílem výuky o totalitních, nedemokratických režimech 20. století je pojmenování a pochopení příčin, které vedly k jejich nastolení, k jejich podpoře značnou částí obyvatel,“ uvedla Kopicová ve svém doporučení. To nyní putuje do všech základních a středních škol. Kromě objasnění historických příčin by měli učitelé přiblížit danou dobu třeba na osudu konkrétního člověka. Vysvětlit dopad tehdejších událostí může kantor i na příkladu ze svého regionu.

V praxi by pak hodina dějepisu mohla vypadat třeba tak, že učitel promítne žákům dobový dokument, například o zemědělské výrobě v socialistickém Československu. Na ukázce pak dětem vysvětlí, proč komunisté kladli takový důraz na zemědělství, jaký mělo rozkulačování dopad na život na venkově či jaký měla družstevní zemědělská výroba dopad na ekologii.

Video Reportáž Ivana Lukáše
video

Reportáž Ivana Lukáše

Vyučující by také měli využívat třeba dobové plakáty, reklamy nebo komiksy, doporučovány jsou i třídní výlety do muzeí, archivů a galerií. Výuka o nacismu a komunismu by měla prolínat i do jiných předmětů. Ministerstvo proto pedagogům doporučilo literární díla, která přinášejí různé úhly pohledu na danou dobu. Moderní německé dějiny může studentům přiblížit třeba Plechový bubínek od Günthera Grasse, nad Reportáží psanou na oprátce zase mohou žáci srovnávat nacistické a komunistické ideje.

Dobu komunismu mohou přiblížit i pamětníci pozvaní do hodin dějepisu, žáci se mohou zaměřit i na vlastní rodinnou historii a na to, jak se tato doba dotkla jejich nejbližších. Pro děti narozené v devadesátých letech totiž mohou vypadat dramatické události padesátých a šedesátých let nereálně a odtažitě.

0Středoškolští učitelé založili portál věnovaný výuce moderních českých dějin. Jsou na něm připravené prezentace, věnované jednotlivým fenoménům 20. století, dokumenty a také audio i videorozhovory s pamětníky. Portál je interaktivní, přispívat mohou všichni dějepisáři, na správnost informací dohlíží historici.

Vzdělávací portál k výuce moderních dějin
Vzdělávací portál k výuce moderních dějin