Arcibiskup Otčenášek slavil 90. narozeniny - popřát mu přišly tisíce lidí

Hradec Králové - Tisíce věřících si v Hradci Králové připomněly 90. narozeniny arcibiskupa Karla Otčenáška. Po mši v hradecké katedrále následoval veřejný program na Velkém náměstí zakončený společným přípitkem na zdraví jubilanta. Součástí oslav bylo také předání čestného občanství Hradce Králové pražskému arcibiskupovi Dominiku Dukovi.

Otčenáška přivezli na mši na kolečkovém křesle v liturgickém průvodu, ve kterém šel například prezident Václav Klaus, představitelé církví i další politici. Jubilant cestou s úsměvem žehnal špalíru věřících, kteří ho zdravili potleskem. Věřící zcela zaplnili hradeckou katedrálu, další lidé sledovali průběh bohoslužby na velkoplošné obrazovce.   

Prezident Klaus označil Otčenáška za legendární postavu. „Arcibiskup Otčenášek je naprosto mimořádnou osobností nejen české katolické církve, ale celé naší země. Pro celou naši zem je výraznou morální autoritou a já doufám, že si to více a více lidí začíná uvědomovat,“ řekl Klaus novinářům.

Kromě dalších hostů vystoupila na pódiu také zpěvačka Lucie Bílá či pěvecký sbor Boni Pueri. Otčenášek všem gratulantům osobně poděkoval. „Přátelíme se se všemi a především s Bohem,“ řekl s odkazem na svou životní ideu „univerzálního spřátelování“. Základem jeho poselství jsou přátelství, vzájemnost, soucit, nezištnost a naděje.    

Odpoledne předal hradecký primátor Otakar Divíšek čestné občanství města Dominiku Dukovi. Ten ve svém poděkování řekl, že všechny důležité momenty jeho života se odehrály v Hradci Králové. „Věřím, že na město nezapomenu a nebudu mu dělat ostudu,“ řekl s úsměvem.

0Karel Otčenášek, který je služebně druhým nejstarším biskupem na světě, oslavil své 90. narozeniny 13. dubna. Knězem se stal v březnu 1945, o pět let později byl tajně vysvěcen na biskupa. Deset a půl roku byl vězněn v komunistických žalářích. Po amnestii v roce 1962 pracoval jako dělník v mlékárně. Do duchovní správy se mohl vrátit v roce 1965.

Do úřadu hradeckého biskupa se vrátil v prosinci 1989. Krátce po jeho rezignaci v roce 1999 mu tehdejší papež Jan Pavel II. pro jeho zásluhy udělil osobní titul arcibiskupa. V roce 1995 obdržel Řád Tomáše Garrigua Masaryka. I když službu biskupa ukončil Otčenášek již před lety, na životě církve se podílí dodnes.

Karel Otčenášek
Zdroj: apostolische-nachfolge.de