ODS, TOP 09 a VV chtějí odepsat zásoby uhlí

Praha - ODS, TOP 09 a Věci veřejné (VV), vyjednávající o vzniku vlády, chtějí novelizovat horní zákon, aby se mohly snadněji odepsat zásoby nerostných surovin, především uhlí. Píše to server Aktuálně.cz s odvoláním na parafovanou verzi ekologické kapitoly vznikající koaliční smlouvy a vládního prohlášení. Novela by posílila ochranu Horního Jiřetína a dalších obcí, jejichž existenci ohrožuje povrchová těžba uhlí v severozápadních Čechách.

„Novela horního zákona do konce roku 2011 zajistí povinnost poskytnout orgánům státní správy podklady pro odpis bilančních zásob nerostných surovin, zejména uhlí,“ píše se podle serveru v dokumentu, pod nímž jsou podpisy vyjednavačů tří stran. V úterý se dohodli, že případná vláda ODS, TOP 09 a VV neprolomí těžební limity hnědého uhlí a zohlední je v nové energetické koncepci.

Aktuálně.cz píše, že novela horního zákona by podle představ vznikající koalice měla zároveň odstranit „možnost vyvlastnění a další omezení vlastnických práv majitelů nemovitostí v dobývacích prostorech“. Slib koaličních lídrů zrušit předlistopadové paragrafy, které umožňují pro potřeby těžby vyvlastnit domy a pozemky lidí, kteří je odmítli prodat dobrovolně, uvítaly nevládní organizace.

Greenpeace ukončí kampaň za záchranu Jiřetína, když koalice závazek splní

„Až trojkoalice splní svůj závazek a zruší vyvlastňovací paragrafy v horním zákoně, naši přes pět let trvající kampaň za záchranu Horního Jiřetína ukončíme. Budoucnost města i jeho obyvatel totiž bude zajištěna stejně jako kterékoliv jiné obce v České republice,“ řekl Jan Rovenský z Greenpeace.

Za největší problém českého životního prostředí označuje koaliční dohoda znečištěné ovzduší především drobnými prachovými částicemi, které jsou nebezpečné pro lidské zdraví. „Prioritou koalice je snížení této zátěže,“ uvádí se podle Aktuálně.cz v dokumentu trojkoalice, která se v dohodě zavazuje schválit do konce příštího roku nový zákon o ochraně ovzduší, který bude více chránit vzduch a zdraví lidí před automobilovou dopravou, průmyslovými podniky a spalováním nevhodných paliv v domácích kotlích.

Koalice chce čistšího ovzduší dosáhnout i větší účinností výroby a úsporami. Podporovat chce výstavbu nízkoenergetických budov a úsporných spotřebičů. Čistšímu ovzduší má podle představ vládní koalice pomoci rovněž jaderná energetika, obnovitelné zdroje a stavby nových silnic, které vyvedou tranzitní dopravu z měst.

„Ve městech a obcích bude koalice podporovat zavádění nízkoemisních zón, využití všech nástrojů na podporu ekologické hromadné, příměstské a městské dopravy, budování záchytných parkovišť, cyklostezek a zachování městské zeleně,“ uvádí se podle Aktuálně.cz v parafované ekologické kapitole vládního programu.