Stresové zážitky z dětství vyvolávají větší náchylnost k úrazům

Brno - Negativní zážitky a stres prožitý v dětství mají vliv na množství úrazů, které se během života lidem stanou. Vyplynulo to z rozsáhlé mezinárodní studie, v níž brněnští vědci po dobu 20 let zkoumali více než 5 000 párů z Brna a Znojemska. Vědci zároveň potvrdili, že zdraví dětí negativně ovlivňuje nejen život v kouřící rodině, ale také kouření budoucích matek v době jejich těhotenství, a dokonce i kouření otců před početím. Studie je jedinečná svým záběrem, od počátku probíhá v šesti evropských zemích a sleduje život zhruba 40 tisíc dětí.

Děti, které se v dětství potýkaly se stresovými zážitky, jako je přehnaná přísnost výchovy, týrání nebo tělesné tresty, jsou náchylnější k úrazům než děti, které vyrůstaly v harmonické rodině. Negativní událost prožitá v dětství úraz přímo nevyvolává, prožitý stres ale mění způsob chování člověka. Lidé pak mají větší náchylnost k úrazům, především ke zraněním hlavy a zlomeninám nohou a rukou. „Čím více životních událostí děti prodělají, tím větší stres na ně působí a pod jeho vlivem dochází k častějším úrazům,“ řekl ČT Lubomír Kukla z Lékařské fakulty MUNI Brno. 

Do stresových situací, které úraz dítěte mohou ovlivnit, se řadí i rozpory nebo úmrtí v rodině. Během výzkumu byly sledovány české děti z více než pěti tisíc rodičovských párů, a to od narození až do 19 let. Vše probíhalo na základě dotazníků a psychologických a fyzických testů, které musely děti rok co rok podstupovat. Vědci nyní doufají, že nasbírané poznatky upotřebí i v praxi. Česká republika totiž patří mezi prvních deset evropských zemí s největší úrazovostí.

Video Rozhovor s Lubomírem Kuklou
video

Rozhovor s Lubomírem Kuklou

Rozhovor s Lubomírem Kuklou

Z 15, 28.6.2010

Telefonát Filipa Zdražila

Reportáž Filipa Zdražila

Výzkum potvrdil i negativní vliv kouření rodičů na zdraví dětí

„U dětí, které počali kouřící otcové, se objevil statisticky významně vyšší počet vrozených vad. Tyto děti měly i vyšší riziko výskytu nádorového onemocnění,“ řekl dnes Lubomír Kukla z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Kouření těhotných matek negativně ovlivňuje velikost plodu a psychiku žen po návratu z porodnice.

Kouření ovlivňuje negativně zdraví i po porodu. Děti kuřaček mají častější zdravotní potíže, v prvním půl roce života bylo hospitalizováno téměř dvakrát více dětí kouřících matek než nekuřaček. Mateřské mléko kuřaček navíc obsahuje třikrát více toxických látek než mléko nekuřaček. V předškolním věku se u dětí kuřáků prokázal častější výskyt poruch chování jako agresivita, hyperaktivita, impulzivnost nebo poruchy pozornosti.