Soudci nesmějí vystupovat jako zmocněnci v řízeních

Brno - Zákon nadále zapovídá soudcům, aby běžně působili jako zmocněnci v soudních a správních řízeních. Ústavní soud (ÚS) zamítl návrh na zrušení sporné části zákona o soudech a soudcích, která možnosti a omezení soudců stanovuje. Podle návrhu, který podal Nejvyšší soud, je zákon v rozporu s ústavním pořádkem. Ústavní soud zaujal opačné stanovisko. Zmocněnec může zastupovat účastníky řízení, například své blízké.

Cíl napadeného opatření je podle Ústavního soudu legitimní. „Napadené ustanovení má chránit především nestrannost soudního rozhodování, zároveň však i důstojnost soudcovské funkce,“ řekla soudkyně zpravodajka Vlasta Formánková. Soudci také nesmí vystupovat jako rozhodci nebo zprostředkovatelé řešení právního sporu. Zákon jasně říká, že soudce „nesmí zastupovat účastníky soudního řízení nebo jako zmocněnec poškozeného nebo zúčastněné osoby v soudním nebo správním řízení“. Výjimkou jsou situace, kdy je soudce zákonným zástupcem účastníka, případně je účastníkem řízení také sám soudce. Zmocněnec smí například nahlížet do spisu a vykonávat některé další úkony. Většinou to činí bez odměny, třeba pro své blízké.

„Pokud by soudce mohl zastupovat byť osoby blízké, nelze vyloučit, že by k narušení důstojnosti soudcovské funkce a k narušení důvěry v nestranné a nezávislé rozhodování soudů mohlo dojít,“ uvedl Ústavní soud v nálezu.

Otázku vyvolal spor soudce Nováka

Nejvyšší soud se začal nezvyklou situací zabývat v kárném řízení s brněnským soudcem Miroslavem Novákem. Nadřízení na něj podali kárnou žalobu kvůli tomu, že se nechal pěti příbuznými a známými zmocnit k nahlížení do spisů. Dokumenty vznikly v souvislosti s vyšetřováním pracovní činnosti Novákovy manželky, jež působila jako správkyně konkurzní podstaty.

Vrchní soud v Olomouci uložil soudci důtku. Novák ale tvrdí, že se nijak nezpronevěřil soudcovským povinnostem a zásadám. Proto se odvolal k Nejvyššímu soudu, který kárné řízení na Novákovu žádost přerušil a problém předložil Ústavnímu soudu. Nyní bude Nejvyšší soud pokračovat v projednávání Novákova případu. Novák dnešní rozhodnutí ÚS komentovat nechtěl.