Počet agresivních dětí roste, pomoci má smlouva s rodiči

Praha - Agresivita žáků na školách se neustále stupňuje. Děti si stále častěji dovolují na učitele. Ministerstvo školství navrhuje řešit problém například smlouvami uzavřenými s rodiči, jejichž návrh právě dokončuje. Některé školy rovněž učí pedagogy, jak mají na agresivní a drzé žáky reagovat. Odborníci upozorňují, že se většinou chování žáků odvíjí od chování rodičů. Ke zlepšení by přispělo, kdyby rodiče se školou lépe spolupracovali.

Žák osmé třídy v Pardubicích tři roky tvrdě šikanoval své spolužáky, některým vyhrožoval nožem. Pak začal útočit na učitele, nejdříve slovně. Nakonec ale učitelku napadl fyzicky. Základní školu dokončil už coby svěřenec výchovného ústavu. „Agresivita jistě vzrůstá, dokazují to případy,“ potvrdil předseda Asociace pedagogů ZŠ Jaroslav Štercl.

Některé školy zvou odborníky, aby pedagogy naučili podobné situace zvládat. Učí je zůstat v klidu a reagovat s rozvahou. Dva učitelé ze sta už dokonce zažili fyzické napadení. Častější jsou ale případy, kdy žák na učitele útočí slovně. „Děti méně ctí autoritu učitele,“ řekla Anna Rollová z Poradenské linky pro pedagogy.

Video Rozhovor s Miloslavem Čedíkem a Jaroslavem Šterclem
video

Rozhovor s Miloslavem Čedíkem a Jaroslavem Šterclem

Rozhovor s Miloslavem Čedíkem a Jaroslavem Šterclem

uk:24.2.2011

Reportáž Evy Davidové

Agresi ze strany žáků zažívají učitelé ZŠ i SŠ. Právě ze středních škol se mezi čím dál tím mladší žáky šíří různé formy kyberšikany.

Příklad šikany:

„Učitelka přichází do třídy a všichni žáci se postaví. Až na jednoho. Učitelka chlapce kárá, ten si nakonec stoupne, jenže je nahý. Spolužáci mu tleskají. Třída pak zveřejní video na internetu.“

Ministerstvo chce pomoci školám řešit agresivitu dětí zavedením smluv mezi rodiči a školou. Ty by se týkaly hlavně dětí, které mají výchovné problémy. „Navrhuji žádat po rodičích, aby potomka vodili do školy. Dělá se to u prvňáka, ne u osmáka, ale když to nefunguje, je třeba hledat řešení,“ konstatoval psycholog Václav Mertin.

Formy kyberšikany
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24