Svatá Anežka je vzorem jednání i pro současnost

Praha – Na dnešek připadá výročí úmrtí svaté Anežky a oficiálně začíná rok svaté Anežky. Večer ho mší zahájil pražský arcibiskup Dominik Duka v kostele svatého Františka z Assisi. Součástí oslav 800. výročí narození Anežky bude vědecká konference a dále koncerty a soutěže. Rok svaté Anežky vyvrcholí unikátní výstavou. Smyslem akce je připomenout životní dílo, osobní vlastnosti i dějinný význam mimořádné postavy české historie. Podle organizátorů je totiž Anežka v mnoha směrech vzorem jednání i pro současnost.

Už dopoledne ale pražský arcibiskup předal diplomy dětem oceněným v celostátní výtvarné soutěži. Žáci a studenti měli nakreslit, jak si českou světici svatořečenou v roce 1989 představují. Děti soutěžily v několika kategoriích, od mateřských škol až po středoškoláky. Odborná porota vybírala vždy tři nejlepší práce z celkového počtu víc než 3 500 přihlášených.

Anežka, nejmladší dcera krále Přemysla Otakara I., mohla žít v přepychu, místo toho se ale stala řeholnicí a celý život pomáhala chudým a nemocným. Narodila se roku 1211. Ve 23 letech vstoupila do františkánského kláštera, který sama vybudovala. Anežka se dožila na tehdejší poměry výjimečných 71 let. Zemřela uprostřed velkého hladomoru za braniborské okupace Čech. Její hrob ale ve 13. století vyplavily povodně. Sestry ostatky později skryly před husity a dodnes nevíme, kde jsou. Až se najdou, čeká podle legendy zemi dlouhá doba blahobytu.

Video Reportáž Lucie Komňacké
video

Reportáž Lucie Komňacké

Reportáž Lucie Komňacké

02.03.

Rozhovor s Jaroslavem Šebkem

Vstup Edity Horákové

Pro českou společnosti je známá především díky faktu, že její svatořečení v listopadu 1989 časově i věcně souviselo s pádem komunistické totality. „Jan Pavel II. řekl, že chce svatořečit svatou Anežku proto, aby podpořil české a moravské křesťany v boji za svobodu,“ připomíná historik Jaroslav Šebek. Patrně už za svého života byla v klášteře považována za světici. Po její smrti se pak rozvinul lidový kult, který je dosvědčen řadou zázraků.

Celý svatoanežský rok bude ukončen unikátní výstavou pod názvem „Svatá Anežka Česká – princezna a řeholnice“. Ta bude v Klášteře sv. Anežky České zahájena 25. listopadu. Patronát nad ní převzalo Arcibiskupství pražské a Národní galerie.

Žáci a studenti v celostátní výtvarné soutěži kreslili svojí představu svaté Anežky české.
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24