Návštěvní řád Šumavy opět zpřísňuje splouvání Vltavy

České Budějovice - Rada Národního parku Šumava dnes schválila nový návštěvní řád parku. Platit by měl od května na dva roky. Proti minulému omezuje režim splouvání Vltavy od Soumarského Mostu k mostu u Pěkné. Nejpřísněji střeženým úsekem Vltavy bude moci od letošní sezony splouvat maximálně 63 lodí za den. V roce 2012 pak jen 28 lodí s průvodcem. Loni to bylo při různé výšce hladiny 81, respektive 108 lodí. Stráský také snižuje počet členů rady parku a ruší vědeckou sekci. Někteří vědci na protest odcházejí.

„Během letošního roku budeme ale hledat jiné varianty splouvání, které nám umožní vydat pro rok 2012 nový návštěvní řád,“ řekl po jednání rady ředitel parku Jan Stráský. „Návštěvní řád byl sice schválen na dva roky, ale s usnesením, že během letošního roku se budou hledat i jiné varianty splouvání. Letos platí varianta splouvání, která je o 40 procent přísnější, než to bylo v roce 2010,“ upřesnil Stráský. Pro rok 2012 zatím platí varianta, která podle něj znamená, „že volné splouvání do 61 centimetrů vůbec neexistuje.“ Stráský už jmenoval komisi, která bude hledat nové varianty splouvání.

Splouvání Vltavy - jablko sváru

Video Rozhovor s Janem Stráským a Jakubem Hruškou
video

Rozhovor s Janem Stráským a Jakubem Hruškou

Splouvání Teplé Vltavy je jen jedním z mnoha ustanovení řádu. Několik let ale vyvolává vášně mezi starosty, podnikateli a ochránci přírody. Ekologové upozorňují na mimořádný význam této lokality, kde žije silně ohrožený vodní mlž perlorodka říční. Úsek řeky v nejcennější zóně parku patřící mezi evropsky významné lokality NATURA podle nich vyžaduje komplexní ochranu celého pestrého přírodního společenstva. Tu podle odborníků ničí při proplouvání dna lodí i pádla.

Návštěvní řád je vydáván kvůli ochraně parku před možnými rušivými vlivy turistických, sportovních a rekreačních činností. Stanovuje podmínky pro pohyb pěších návštěvníků, lyžařů, vodáků, cyklistů i jezdců na koních tak, aby nezhoršoval přírodní prostředí. Některé trasy jsou přístupné pouze ve vymezeném období roku, třeba kvůli toku, hnízdění či vyvádění mláďat ohrožených tetřevů hlušců a tetřívků obecných.

Rada parku se změní, vědci abdikovali

Stráský chce také do 14 dnů jmenovat novou radu parku. Počet jejích členů sníží z dosavadních 53 na 45 a zruší její vědeckou sekci. „Rozhodl jsem, že úřadující předseda (dosavadní místopředseda rady a zastánce boje proti kůrovci) Stanislav Vacek mi dodá osm jmen vědců, na kterých se vědecká fronta shodne,“ řekl Stráský, který dnes o záměru informoval stávající radu parku. Valná část vědecké sekce, (asi 12 lidí) po marných protestech na to abdikovala na funkce, řekl její předseda Jakub Hruška.

Radu tvoří zástupci odborníků na ochranu přírody, krajů, obcí, podnikatelů, zemědělců a turistů. Rada rozhoduje o zásadních věcech jako je členění území národního parku do zón ochrany přírody či návštěvní řád. „My jsme si tu zatím hráli na dvě sekce. Na sekci regionální a vědeckou. Tuto myšlenku rozdělení rady na sekce už zákon nezná a já sekce nechci vytvářet. Bude to jednotná rada,“ řekl Stráský. Dodal, že novou radu chce jmenovat rychle, aby mohla okamžitě projednat obranný plán boje proti kůrovci.