STOP pro kojenecké ústavy, do konce roku 2013 se zruší

Praha - Kojenecké ústavy budou do konce roku 2013 v České republice zrušeny. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vytvoří do té doby alternativy pro vývoj dítěte v náhradním rodinném prostředí. Novinářům to dnes řekl ministr Jaromír Drábek (TOP 09). V Česku je 34 kojeneckých ústavů, přičemž jen loni jimi prošlo přes dva tisíce dětí. K zákazu kojeneckých ústavů vyzvala Česko mezinárodní organizace UNICEF, která zastupuje práva dětí.

Drábek připomněl, že ústavní péči ruší i další evropské země tím, že mění věkovou hranici pro umístění dětí. Například v Polsku stanoví k roku 2015 tuto hranici na sedm let a od roku 2019 dokonce na deset let. „Španělsko v těchto dnech zveřejnilo, že ustoupí od umisťování dětí do šesti let do ústavu,“ uvedl ministr.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí: 

„Chceme do konce roku 2013 dosáhnout toho, aby děti nebyly umisťovány do ústavní péče, pouze do péče individuální. K 1. lednu 2014 nebude umístění dětí do tří let možné, do roku 2016 toto omezení rozšíříme na děti až do sedmi let věku.“


Ředitel odboru rodiny a dávkových systémů MPSV Miloslav Macela zdůraznil, že záměr zrušit kojenecké ústavy není možný bez vytvoření alternativ. Prvním krokem tedy je tyto alternativy vytvořit. Polovina dětí je v kojeneckých ústavech ze sociálních důvodů, proto se ministerstvo zaměří na pečlivou sociální práci s rodinami, aby děti mohly zůstat v původním prostředí.

Ministerstvo chce nadále klást důraz na pěstouny

Pokud to nebude možné, půjdou děti do pěstounské péče nebo dočasné pěstounské péče. Ministerstvo chce rozšířit řady pěstounů, sjednotit systém jejich přípravy a v cílených kampaních získávat pěstouny nové. Pěstouni by za svoji péči o děti měli pravidelný příjem. Předběžně se odhaduje, že by byl o něco vyšší, než je průměrný plat v zemi.

Celkové náklady na provoz kojeneckých ústavů činí 788 milionů korun ročně, což představuje na jedno dítě v kojeneckém ústavu 37 341 korun měsíčně. Náklady na jedno dítě v pěstounské péči činí necelých 10 000 korun měsíčně. Podle Drábka ale nejde ani tak o úspory, nýbrž o pomoc dětem a lepší využití peněz v této oblasti.

O situaci v péči o děti do tří let v Česku dnes na ministerstvu jednala mezinárodní skupina expertů. Ministerstvo představilo harmonogram kroků, které povedou ke zrušení kojeneckých ústavů. Prvním bodem harmonogramu je vytvoření Národní strategie péče o ohrožené
děti, vláda ji dostane do 31. října 2011.

Druhým krokem je novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, účinná by měla být od července 2012. Vytvoří podmínky pro rozvoj pěstounské péče. Třetím krokem pak představuje projekt MPSV, který pro období od ledna 2012 do 30. června 2014 umožní rozvoj sítě služeb pro práci s rodinami a profesionalizaci pěstounské péče.

Čtvrtým krokem je vznik transformačních plánů jednotlivých zařízení a posledním je příprava věcného záměru zákona o podpoře rodin a náhradní rodinné péče. Zákon k 1. lednu 2014 kojenecké ústavy definitivně ruší.

Video Události, komentáře: Konec kojeneckých ústavů?
video

Události, komentáře: Konec kojeneckých ústavů?