Univerzity zřejmě přijdou příští rok o 1,3 miliardy

Praha – Příští rok má univerzitám klesnout rozpočet o 1,3 miliardy korun, tedy zhruba o 5,6 procenta. Na dnešním zasedání Rady vysokých škol (RVŠ) to řekl předseda ekonomické komise Jakub Fischer s tím, že výdaje na studenta se sníží z 65 tisíc na 60 tisíc korun. Počítá s tím návrh rozpočtu ministerstva školství na příští rok. Akademici ale tvrdí, že snížení financí by se odrazilo na kvalitě vysokých škol.

V příštím roce by měly univerzity hospodařit s částkou 21,6 miliardy, tedy asi o tři miliardy méně než v roce 2009, kdy školy měly na jednoho studenta 72 tisíc korun. „Přestože počty studentů rostou, rozpočty vysokých škol klesají,“ upozornil Fischer. Za posledních deset let se totiž počet vysokoškolských studentů zdvojnásobil. Podle statistik Ústavu pro informace
ve vzdělávání se v roce 2001 vzdělávalo na českých univerzitách 203 500 studentů, loni to bylo 389 200 studentů. „Schválení rozpočtu v této podobě povede ke snížení kvality vysokého školství, ohrozí schopnost čerpání prostředků ze strukturálních fondů a povede ve svém důsledku ke snížení konkurenceschopnosti českého vysokého školství a ekonomiky ČR,“ kritizují také univerzity. Zástupci škol poukázali také na to, že Česko silně zaostává ve výdajích na vysoké školství za vyspělými zeměmi. Patnáctka zemí OECD dává na tyto účely průměrně 1,5 procenta svého HDP, Česká republika v příštím roce jen 0,55 procenta.

Nejde přitom o to, že by ministerstvo školství mělo celkově méně peněz, krátí se ale výdaje na univerzity. Zatímco před dvěma roky tvořily výdaje na vysoké školství 19,8 procenta z rozpočtu ministerstva, v příštím roce to má být o dvě procenta méně.

Místopředseda RVŠ Jiří Zlatuška zmínil i možnou souvislost mezi snižováním financí a plánovaným zavedením školného. „Už teď se vytváří deficit, který tím (školným) má být zaplněn,“ myslí si. Se zavedením poplatků za studium akademici také nesouhlasí, studenti se tak podle nich zadluží a poplatky nepovedou ke zvýšení kvality studia. Proti zpoplatnění studia se postavili i studenti a opozice. Se zavedením školného počítá ministerstvo od roku
2013, maximální výše by byla 10 tisíc korun za semestr.