Kárný senát NSS potrestal další soudce

Brno - Kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) potrestal v poslední době další soudce, kteří manipulovali s protokolem. Tento týden senát řešil případ člena Okresního soudu v Olomouci, jenž po skončení jednání vlastní rukou dopsal do protokolu výrok o náhradě škody. Půl roku bude brát o čtvrtinu nižší plat. Informovala o tom mluvčí NSS Sylva Dostálová, jméno soudce ale neuvedla. Před měsícem kárný senát za manipulaci s protokolem snížil plat na celý rok ostravské soudkyni Jarmile Šindlerové. Před rokem si trest vyslechl ústecký soudce René Příhoda.

Olomouckého soudce vinili nadřízení z toho, že při hlavním líčení v trestní věci nerozhodl o části nároku na náhradu škody. Když líčení skončilo, soudce výrok vlastní rukou dopsal do protokolu a následně i do písemného vyhotovení rozsudku. „Kárný senát NSS dospěl k závěru, že se jedná o závažné provinění, zpochybňující podstatu spravedlivého procesu,“ uvedla Dostálová.

Ostravská soudkyně Šindlerová bude kvůli rozhodnutí kárného senátu pobírat o čtvrtinu nižší plat celý rok. Jako samosoudkyně v občanskoprávní věci dvakrát dodatečně změnila obsah protokolu o jednání v části, jež se týkala nákladů řízení. Nejprve do něj doplnila rozhodnutí, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení. Protokol rozeslala účastníkům, ale poté jej znovu změnila tak, že žalobce musí zaplatit obvodu Ostrava-Jih 11 520 korun jako náhradu řízení.

Nadřízení požádali kárný senát, aby Šindlerovou odvolal z funkce. Nezákonnou manipulaci označili za neomluvitelnou. V minulosti už Šindlerová dostala důtku za průtahy. Soudkyně projevila před kárným senátem lítost, dopustila se prý zkratkovitého jednání.

Nejvyšší správní soud nakonec zohlednil dobré pracovní hodnocení soudkyně, zlepšenou disciplínu po předchozím kárném řízení i její sebereflexi a uložil pouze srážku z platu. „Požadované kárné opatření spočívající v odvolání z funkce soudkyně kárný senát považoval za nepřiměřeně tvrdé všem zjištěným okolnostem,“ stojí v rozhodnutí kárného senátu, který rozhodoval v listopadu a nyní svůj verdikt zpřístupnil v internetové databázi.

Další případ údajné manipulace s protokolem se týká ústeckého soudce Reného Příhody. Kárný senát jej loni potrestal nejpřísnější srážkou ze mzdy, kterou lze v kárném řízení uložit. Měl pobírat jeden rok o 30 procent nižší plat. Příhoda ale dosáhl obnovy řízení, naposledy se soudci jeho případem zabývali v říjnu, kdy odložili jednání na neurčito.

V obnoveném řízení Příhoda zpochybnil důvěryhodnost klíčové svědkyně, bývalé správkyně konkurzní podstaty Marie Huspekové. Právě Huspeková tvrdila, že Příhoda při rozhodování o jedné vylučovací žalobě písemně vypracoval přímo opačné rozhodnutí, než jaké vyhlásil při veřejném jednání. Pro Huspekovou bylo písemné rozhodnutí nepříznivé, přestože při ústním jednání podle svých slov uspěla. Příhoda tvrdí, že proti němu svědci pletichařili a že Huspeková lže.

Příhoda manipulaci s protokoly od počátku popíral. Kárný senát Nejvyššího správního soudu v původním řízení prověřoval více podezřelých případů, o kterých Příhoda rozhodoval. Senát tehdy provedl zevrubné dokazování, vyslechl řadu svědků a nakonec trest uložil jen za jednu údajnou manipulaci právě v případě, na který upozornila Huspeková. Dalších pět podezření se neprokázalo.