Polovina obyvatel byla vystavena vyšším koncentracím prachu

Praha – Podle zprávy o stavu životního prostředí v Česku za rok 2010 zůstává největším problémem čistota ovzduší. V roce 2010 podle ní bylo nadlimitním koncentracím jemného prachu vystaveno 48 procent obyvatel země oproti 18 procentům v roce 2009. V Moravskoslezském kraji a na Kladensku lidé žili v prostředí znečištěném polétavým prachem i víc než 100 dní v roce. Ve velkých aglomeracích vzrostly také koncentrace rakovinotvorných polycyklických aromatických uhlovodíků.

Emise tuhých znečišťujících látek se v roce 2010 meziročně zvýšily o 1,8 procenta, výrazně přitom stouplo množství prachu z malých zdrojů kvůli tuhé zimě a vyšší spotřebě paliv na vytápění domácností, přitom už v roce 2009 pocházela třetina prachových emisí v ovzduší z lokálních topenišť.

V souvislosti se znečištěním ovzduší, na jehož vzniku má značný podíl energetika, zpráva konstatuje, že v posledních letech se zastavilo snižování konečné spotřeby energie, stále stoupá spotřeba energie v dopravě, která za posledních deset let narostla na téměř dvojnásobek.

Po krizovém roku 2008 předloni opět přibylo kamionů na silnicích, což se také podepsalo na stavu ovzduší. Zastavil se naopak rostoucí trend individuální automobilové a letecké dopravy. Víc lidé využívali autobusovou dopravu. S dopravou souvisí také nárůst hluku. V Praze, Brně a Ostravě žije v lokalitách, kde jsou překračovány limity, až desetina obyvatel. V okolí hlavních silnic, kde je nadměrný hluk, žije průměrně 600 lidí na jeden kilometr, což je zhruba dvojnásobná hodnota v porovnání s průměrem EU.