Čermák: Soudy se zabývají okrajovými kauzami. V tom tkví jejich nepoctivost

Praha – Kočí neporušil zákon, ale advokátní etiku, kterou by měli všichni právníci respektovat. To se domnívá exministr spravedlnosti a bývalý předseda České advokátní komory Karel Čermák, který byl hostem páteční pořadu Hyde Park. Podobné kauzy okrajového charakteru odvádí justici od důležitějších případů. A v tom tkví podle Čermáka hlavní nepoctivost současné justice.

„Musíme udělat jemnou distinkci. Co to je zákon a co advokátní etika,“ reagoval Čermák na současnou kauzu advokáta Kočího, který si stěžuje na soudního znalce a vytýká mu jeho údajný židovský původ. Právě pravidla advokátní etiky, která vznikla usnesením advokátní komory, v České republice platí od 1. ledna 1997. „Kočí porušil pravidlo, které říká, že se 'advokát musí všude chovat poctivě, čestně a slušně a tím přispívat k důležitosti a vážnosti advokátního stavu',“ uvedl Čermák, který by na místě předsedy kárné komise kárnou žalobu na advokáta Kočího podal.

Čermák zároveň dodává, že podobné kauzy odvádí soudy od závažných problémů a nutí je řešit spíše záležitosti nepodstatné. „Proto bych podal kárnou žalobu na toho nešťastného advokáta Kočího. Protože to, co on dělá, soud strašně zdržuje. Tomu Američané říkají 'misleading'. To svádí k řešení věcí úplně okrajových. A to je ta nepoctivost,“ domnívá se Čermák.

Exministr spravedlnosti si ale nemyslí, že by české justici po legislativní stránce cokoliv chybělo. „To je strašlivá bolest celého českého právnictví, když se někomu do něčeho nechce, řekne, že je to problém legislativy,“ dodává. Je to podle něj pouze „neodvaha“ interpretovat právo, které už existuje.

Pro zrušení KSČM bych hlasoval, říká Čermák

Důvody, proč nebyly dostatečně souzeny komunistické osobnosti minulého režimu, jsou z velké části historické. Jak připomíná Čermák, po druhé světové válce nebyl problém uspořádat Norinberský proces, který měl za úkol potrestat válečné zločince. Po roce 1989 v Československu ani v jiných postkomunistických zemích podobný tribunál nezasedal. „Člověk se musí snažit tyto historické věci pochopit, ale muže říci, že je to v nepořádku,“ podotýká advokát. Podle něj se tak děje především kvůli komplikované politické situaci a také proto, že komunistů bylo příliš mnoho. A je také nutné si uvědomit, že třeba denacifikace po druhé světové válce v Německu neproběhla hned, ale trvala přes dvacet let.

Na vyrovnání se s komunistickým režimem nicméně český právní řád podle Čermáka adaptován není. Pokud by ale vláda podala žalobu u nejvyššího správního soudu na zrušení  KSČM, Čermák by pro ni hlasoval. „(Komunisté) nejsou schopni zbavit se starých návyků a zejména je přenášejí na mladou generaci,“ vysvětlil Čermák své důvody. 

Video Hyde Park ČT24
video

Hyde Park ČT24