Děti dnes dostaly vysvědčení, v pátek mají prázdniny

Praha – Po pěti měsících učení se dnes školáci dozvěděli výsledky svého snažení, rozdávalo se totiž pololetní vysvědčení. Jednodenní prázdniny pak děti čekají v pátek, některým na pololetní prázdniny navazuje týden jarního volna. Namísto originálních vysvědčení si děti leckde odnesly jen výpis, který nemusejí vracet, oficiální dokument dostanou až na konci školního roku v červnu.

Pololetní vysvědčení žáci dostali po lednové sérii písemek a zkoušení. Váhu má hlavně pro žáky osmých a devátých tříd, některé střední školy totiž k výsledkům přihlížejí při přijímacích zkouškách. Pro ostatní děti funguje pololetní vysvědčení jako motivace do druhé poloviny školního roku. Některým zahraničním expertům se ale české známkování nelíbí. Doporučují, aby učitelé způsob hodnocení zlepšili. Děti by neměly dostávat jen známku, ale taky se dozvědět, co jim jde a kde se mají zlepšit. Hodnocení je navíc potřeba častěji.

Většina škol rozdává žákům výpis známek, který si mohou nechat

Mnoho prvňáčků našlo na svém prvním vysvědčení jen velkou jedničku nebo dvojku, některé školy ale místo klasického vysvědčení dávají jen výpis. „Jsou tam jen ty základní údaje, známky z předmětů, zameškané hodiny, pochvaly. Děti ho nemusejí vracet. Dřív se nám vysvědčení vracela často zohýbaná a stejně jsme je na konci roku museli tisknout znova,“ vysvětlila zástupkyně pražské Základní školy Vodičkova Ivana Kolářová. 

Letos vychází rozdávání pololetního vysvědčení na úterý. Jednodenní prázdniny, které zpravidla následovaly den poté, jsou proto posunuty až na pátek 3. února, aby měly děti prodloužený víkend. Školákům z Prahy 1 až 5, Blanska, Brna, Břeclavi, Hodonína, Vyškova, Znojma, Domažlic, Tachova, Loun, Prostějova a Karviné navíc příští týden začínají jarní prázdniny.

Video Reportáž Blanky Poulové a Ivana Lukáše
video

Reportáž Blanky Poulové a Ivana Lukáše

Reportáž Blanky Poulové a Ivana Lukáše

u 31.012012

Reportáže Václava Svobody a Blanky Poulové

Reportáž Magdalény Rejžkové

Podle Scia se žáci zhoršili v češtině a matematice

Společnost Scio dnes představila výsledky testování žáků 9. tříd na základních školách. Podle nich se čeští žáci zhoršili v matematice a českém jazyce, naopak se zlepšili v angličtině. Každý test absolvovalo 25 tisíc dětí na 273 školách, testování probíhalo v letech 2005 a 2011. Podobné testování, kterého by se však měli účastnit všichni žáci 5. a 9. tříd, připravuje i ministerstvo školství. Projekt má stát 300 milionů korun a naostro by měl být spuštěn v roce 2014. Má však řadu kritiků, vyčítají mu předraženost a riziko „biflování“ požadovaných znalostí. Scio nabízí podobné testy komerčně. 

V dlouhodobém srování se žáci výrazně zhoršili v českém jazyce, podíl podprůměrných žáků se zvýšil o čtyři procenta na 35 %, naopak ubylo dobrých a velmi dobrých žáků. Ještě hůř pak dopadly počty, kde organizátoři nezaznamenali zlepšení ani u jedné otázky. „Z analýzy výsledků je patrné, že žákům činí potíže poměrně jednoduché numerické počítání, zlomky a kombinace jednotek a různých forem zápisu čísel,“ uvedl Bohumil Kartous ze Scia. 

Video Studio ČT24 k výsledkům testů Scia
video

Studio ČT24 k výsledkům testů Scia

Neznamená to prý ale, že by byly děti hloupější, jen se zhoršily znalosti v těchto předmětech. V testu obecných studijních předpokladů se výsledky nezměnily. Děti si naopak polepšily v anglickém jazyce, testy zjistily pokroky v otázkách zaměřených na konverzaci, poslech, čtení i porozumění textu. Kartous přitom upozornil, že změny ve výsledcích testů nejsou závislé na velikosti školy, na obci nebo na kraji, záleží prý hlavně na kvalitě každé jednotlivé školy.

0Do malebné základní školy v Horní Malé Úpě chodí dvanáct dětí, prvňák dokonce jenom jeden. Svoje první vysvědčení si dnes malý Ondra vyzvedl převlečený za skřítka z Krakonošovy družiny. „Dostal jsem samé jedničky,“ pochlubil se. Zdejší děti dostávají pololetní vysvědčení tradičně uprostřed pravých krkonošských závějí. A nemají to tak snadné, dojet si pro ně musely na sněžnicích.