Peníze na práci s mládeží rozdávalo ministerstvo neúčelně

Praha - Ministerstvo školství v letech 2009 až 2011 neúčelně dotovalo podporu práce s mládeží. S takovým závěrem přišli kontroloři Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), podle nichž má ministerstvo mimo jiné špatně nastavené podmínky pro čerpání dotací, chybovali ale i samotní příjemci těchto dotací. Podle NKÚ porušila pravidla třetina z kontrolovaných organizací. Ministerstvo přislíbilo nápravu situace do srpna.

NKÚ prověřoval poskytování, čerpání a užití peněz na podporu práce s mládeží a zdravotně postiženými sportovci v rámci jejich mimoškolních volnočasových aktivit. Kontrole bylo podrobeno nejen ministerstvo školství, ale i 22 příjemců dotací - nestátních neziskových organizací.

Osm kontrolovaných sdružení podle NKÚ porušilo rozpočtovou kázeň, přičemž šest z nich například nedodrželo účel, na který dotace získalo. „Opatření, která povedou k nápravě zjištěných nedostatků, zapracováváme do vyhlášených programů ministerstva školství. Chyby by měly být odstraněny do konce srpna,“ reagoval náměstek ministra Jan Kocourek.

Jako příklad NKÚ uvádí teplické občanské sdružení Bez nudy, které v roce 2009 dostalo od ministerstva půl milionu korun na stavbu táborové kuchyně. Za peníze ale postavilo jak kuchyň, tak i pobytové místnosti a připojení k inženýrským sítím. Tím mělo porušit i stavební zákon. U 11 příjemců peněz kontroloři zjistili nedostatky v účetnictví. Úředníci ministerstva ale připouštějí, že dotaci lze použít i na jiné účely, než na jaké byly peníze původně určeny. Spolek o to ale musí s předstihem požádat. Případ sdružení Bez nudy prý proto ještě prověří.

NKÚ se zaměřil na 22 projektů, chyby našel přibližně u každého třetího

Sdružení Bez nudy tvrdí, že dotace nijak nezneužili. „Od začátku byla dotace určená na stavbu kuchyně, takže je zřejmé, že přípojky jsou k tomu potřeba. V žádosti o dotaci jsme také uvedli, že domek bude mít i první patro, které bude mít různé využití,“ uvedl jeho viceprezident Vlastimil Chvoštík. „Po dostavbě domku jsme měli na tuto dotaci kontrolu nejen z finančního úřadu, ale dokonce i z MŠMT, jehož úředníci se přijeli podívat přímo na místo. A nikdo neshledal žádné pochybení,“ dodal.

V případě neúčelnosti poskytovaných dotací zmínila mluvčí úřadu Olga Málková mimo jiné projekt rekonstrukce centrálního klubu Sádka pražského sdružení AMAVET. Ministerstvo mu na opravu střechy, demoliční práce a další přispělo téměř pěti miliony korun. Odhad nákladů na revitalizaci areálu, který chátrá od 70. let, ale přesahuje 80 milionů korun. „Podle NKÚ ministerstvo poskytlo dotaci neúčelně, protože její výše rozhodně nemohla odvrátit chátrání objektu,“ vysvětlila Málková. Jako neúčelné vyhodnotil NKÚ i poskytnutí peněz na opravy jiného objektu, který pro potřeby dětí sloužil maximálně čtyři týdny v roce a jinak byl využíván komerčně.

Michal Urban z ministerstva se proti tvrzení NKÚ ohradil s tím, že není v silách úřadu poskytnout veškeré požadované prostředky najednou, proto se objekty opravují postupně. „Stavba samozřejmě dále nechátrá, koncem loňského roku jsme tam provedli kontrolu. Rekonstrukce pokračuje, je hotová střecha a upraveny obvodové zdi,“ upřesnil. Podle předsedy AMAVETu Stanislava Medřického je navíc odhad nákladů ve výši 80 milionů nesmysl. „Odhadovali jsme, že to bude někde kolem 15, 20 milionů korun,“ řekl ČT.

Video Reportáž Vandy Kašové
video

Reportáž Vandy Kašové