Sněmovna rozšířila pravomoci NKÚ

Praha - Poslanci rozšířili pravomoci Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. Nově tak bude moci prověřovat firmy s vyšším než padesátiprocentním podílem státu, krajů nebo obcí. V závěrečném schvalování podpořili i předlohu o legalizaci marihuany k léčebným účelům. Neprošel naopak návrh opoziční KSČM na zrušení stropu u odvodů na zdravotním pojištění.

  • Sněmovna schválila, že odměny pro členy kontrolních rad Grantové a Technologické agentury ČR má navrhovat sněmovně její školský výbor. Jde o uzákonění současné praxe.
  • Sněmovna schválila novelu zákona o finanční kontrole, která má mimo jiné zkvalitnit systém kontrol a posílit odpovědnost vedoucích pracovníků za svěřené peníze.
  • Poslanci podpořili i novelu zákona o spotřebitelských úvěrech. Zavádí mimo jiné možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez sankce.
  • Do závěrečného schvalování míří novela o platech ústavních činitelů, která řeší hlavně platy soudců.

Poslanci kontrolorům rozšířili pravomoci, jde o kompromis

Nejvyšší kontrolní úřad bude moci prověřovat firmy s vyšším než padesátiprocentním podílem státu, krajů nebo obcí. Výjimkou budou akciové společnosti, jejichž cenné papíry jsou obchodovatelné na burze (tedy ČEZ). Novela dále počítá s tím, že se prověrkové pravomoci NKÚ rozšíří na kraje a obce a také na veřejnoprávní subjekty. Až dosud může úřad kontrolovat jen hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. V případě krajů a obcí bude moci NKÚ zkoumat jen hospodaření z pohledu zákonnosti, nikoli třeba hospodárnosti.

Poslanec Marek Benda (ODS) tvrdí, že podniky řídí ten, kdo je vlastní, ať už jde o stát, obec, nebo soukromníka. Ti prý musí řídit svůj podnik a na to mají mechanismy obchodního zákoníku. Podle něj to nelze nahrazovat Nejvyšším kontrolním úřadem. „Zároveň ale chápeme, že tady jistý problém existuje, proto jsme přistoupili na kompromis, že sem NKÚ bude vstupovat. Jen si nejsem jist tou efektivitou. Myslím si totiž, že vnitřní mechanismy společnosti musí fungovat mnohem pružněji a efektivněji než případná kontrola NKÚ, která přijde jednou za x let,“ vysvětlil Benda.

Marek Benda (ODS)

„Vedla se velká debata o tom, v jakém rozsahu mají být kontrolovány firmy, ve kterých má stát nebo obce účast. Předpokládám, že dnes projde návrh, který řekne, že tam, kde má stát nebo obce nebo v součtu dohromady nadpoloviční většinu akcií, tam by mohla být kontrola NKÚ.“


Návrh zákona je podle viceprezidenta NKÚ Miloslava Kaly výrazným kompromisem mezi požadavky mezinárodních institucí, které požadují, aby každá koruna z veřejných prostředků byla pod kontrolou účetních dvorů nebo nejvyšších kontrolních úřadů. Zde prý došlo k celé řadě omezení, kterými se podařilo dosáhnout toho kompromisu, o němž se bude dnes hlasovat. „Budeme narážet na to, zda bude třeba schválena kontrola veřejných vysokých škol nebo některých jiných institucí. Celkově je to ale významný posun správným směrem. Slováci udělali tuto změnu už před více než pěti lety a ta zkušenost je velmi pozitivní. Předpokládám, že taková bude i v České republice,“ dodal Kala. Novelu ještě musí posoudit Senát.