NKÚ: Ministerstva chybovala při čerpání dotací EU na památky

Praha - Ministerstva kultury a pro místní rozvoj při čerpání evropských dotací na obnovu památek podpořila podle Nejvyššího kontrolního úřadu i projekty nesplňující podmínky. Úřad prověřoval využití peněz na památky UNESCO a národní kulturní památky. Ministerstvo pro místní rozvoj podle zprávy nezajistilo nezávislou kontrolu, resort kultury zase investoval i do projektů, u kterých je veřejná podpora zakázaná. Obě ministerstva by tak o miliony korun mohla přijít i zpětně. Dotčená ministerstva ale uvádějí, že při čerpání dotací nepochybila.

NKÚ dnes v tiskové zprávě uvedl, že chyby se staly v letech 2007 až 2011 při čerpání peněz z Integrovaného operačního programu, který prý navíc postrádal funkčně nezávislý dohled. NKÚ se v rámci kontroly operačního programu zaměřil na oblast Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví. Peníze z tohoto programu slouží zejména k obnově a využití památek UNESCO a národních kulturních památek.

Kontroloři prověřili dotace za 980,6 milionu korun u 12 příjemců. V osmi případech našli porušení zákona o veřejných zakázkách. Například římskokatolická farnost Velehrad prý u jedné zakázky nejenže nevyřadila nabídku, která nesplňovala požadavek zadavatele, ale dokonce ji vybrala jako vítěznou. „Kontroloři konstatovali také, že příjemci Dolní oblast Vítkovice byly neoprávněně proplaceny dotace za téměř 1,5 milionu korun. A to za práce a dodávky, které neodpovídaly smlouvám a fakturám. Šest příjemců dotací mělo chyby v účetnictví,“ píše NKÚ.

Ministerstvo kultury podpořilo projekty, u kterých odborné posudky varovaly před rizikem zakázané veřejné podpory, u Evropské komise prý přitom neověřilo, že na tyto věci skutečně lze evropskou dotaci použít. „Resort tak riskuje v krajním případě i ztrátu významné části poskytnutých prostředků,“ míní NKÚ. Ministerstvo kultury - se souhlasem ministerstva pro místní rozvoj - podle úřadu neoprávněně uhradilo 185,4 milionu, když poskytlo peníze i na opravu nemovitostí, které nebyly na seznamu UNESCO a nebyly ani národní kulturní památkou. Šlo třeba o bývalou sýpku a konírnu ve Velehradě a o objekty bývalého jezuitského semináře a koleje v Jindřichově Hradci.

Úřad kontroloval nejen ministerstvo pro místní rozvoj, které zodpovídá za řízení celého operačního programu, ale právě i ministerstvo kultury, které ve vybrané oblasti zabezpečuje administraci a výběr konkrétních projektů a poskytuje dotace příjemcům.

Podle NKÚ také nebyl zajištěn funkčně nezávislý dohled nad programem. „Takzvaný pověřený auditní subjekt kontrolující fungování programu byl totiž personálně a částečně i finančně závislý na ministerstvu pro místní rozvoj, které přitom za integrovaný operační program zodpovídá. Ministerstvo pro místní rozvoj také nestanovilo všechny potřebné monitorovací indikátory, aby podle nich pak dokázalo vyhodnotit, jestli peníze z integrovaného operačního programu nakonec byly utraceny hospodárně, účelně a efektivně,“ dodal NKÚ.

Obě ministerstva s odvoláním na Evropskou komisi uvádějí, že pomoc určená na podporu kultury a zachování kulturního dědictví nemá vliv na hospodářskou soutěž. Ministerstva problematiku s komisí konzultovala již při přípravě programu. „Podpora do této oblasti byla tedy definována jako slučitelná se společným trhem,“ uvedla mluvčí ministerstva kultury Markéta Ševčíková.