Rakovina tlustého střeva zabíjí zbytečně, Češi podceňují prevenci

Praha - Češi již několik let drží nechvalné prvenství v onemocnění rakovinou tlustého střeva. Tu způsobují především špatné stravovací návyky, obezita a nedostatek pohybu. Mnoho případů se podaří odhalit až v pokročilém stádiu, kdy jsou šance na úplné vyléčení minimální. V opačném případě zaznamenávají lékaři vysokou úspěšnost léčby. Je ovšem zapotřebí chodit na pravidelné kontroly a screeningy. Ačkoliv jsou k dispozici pro všechny jedince v rizikové věkové kategorii nad 50 let, preventivně se vyšetří jen velmi málo z nich. Právě na rakovinu tlustého střeva se chce zaměřit preventivní kampaň Mezinárodní unie proti rakovině, která tak připomíná dnešní Světový den proti rakovině.

Česká republika je na prvním místě výskytu zhoubných nádorů rakoviny tlustého střeva a konečníku u mužů. Počty nemocných ale každý rok stoupají. „Pro letošní rok je předpovězeno více než 8 500 nových onemocnění,“ uvedl přednosta Onkologické kliniky 1. lékařské fakulty UK Luboš Petruželka. Zarážející je podle něj především fakt, že většina nádorů je zachycena až v pokročilém stádiu, které není možné operovat.

Luboš Petruželka:

Luboš Petruželka„Je nutné si uvědomit, že v současnosti každý druhý muž a každá třetí žena jsou ohroženi rakovinou tlustého střeva a konečníku.“


Příčin rakoviny tlustého střeva je celá řada a navzájem se sčítají. Hlavní rizikový faktor je pak nevhodný životní styl. „Nevhodné stravovací návyky, nedostatek pohybu, zvýšený výskyt obézních lidí. Dále je to kouření a faktory, které souvisí s genofondem,“ dodal přednosta. Připomíná zároveň, že až v jedné třetině případů by se dalo onemocnění předejít právě změnou životního stylu. „Češi si neuvědomují rizika, neuvědomují si možnost, jak onemocnění zabránit,“ podotkl.

Nad 50 let screening zdarma

V současnosti je velmi době vypracován systém screeningu, který umožňuje onemocnění zachytit už v klinicky němém stádiu. „Screening je k dispozici zdarma pro všechny občany v rizikovém věku, to znamená od padesáti let. Účast ve screeningu je bohužel velmi nízká. Ukazuje se na to, že zde chybí zodpovědnost, nebo se snažíme problém potlačit a nevnímat ho, což není dobře,“ zdůraznil.

Jednoznačným signálem tohoto onemocnění je krev ve stolici, dlouhotrvající průjmy či zácpa. Dalšími příznaky je pak pocit nedostatečného vyprázdnění stolice, nadýmání, křeče či úbytek váhy bez zřejmého důvodu. Jedinec může být celkově unavený se sníženou aktivitou, což je spojeno s anémií a ztrátou krve z nádoru, který už se v těle rozvíjí.


V pokročilém stádiu metastáz je onemocnění prakticky nevyléčitelné. U časných stádií je naopak úspěch vyléčení až devadesátiprocentní. Člověk, který chce rakovině tlustého střeva předejít, by měl především změnit jídelníček a zvýšit pohybovou aktivitu. „Mělo by dojít k omezení červeného masa, naopak zvýšit spotřebu ryb, zeleniny, být sportovně aktivní, což s sebou nese i snížení nadváhy,“ podotkl Petruželka. Právě ta je rizikovým faktorem, a to nejen pro vznik karcinomu tlustého střeva.

Video Rozhovor s Lubošem Petruželkou
video

Rozhovor s Lubošem Petruželkou