Soud může nařídit i kontakt rodiče s dítětem přes Skype či Facebook

Brno – Nejvyšší soud sjednotil svým stanoviskem formu styku mezi rodičem a dítětem, zástupci justice můžou určit kromě osobního kontaktu také pravidelnou komunikaci prostřednictvím e-mailu, mobilního telefonu nebo sociálních sítí. Soudy by tak měly přispět k udržení rodinných vazeb dítěte s rodičem, který nemá potomka ve své péči.

„V praxi půjde o případy, kdy osobní styk není možný, například pro značnou geografickou vzdálenost, pro nemoc, pro výkon trestu odnětí svobody a tak dále. V těchto a podobných případech by soudy měly zvažovat nepřímý styk namísto osobního styku nebo vedle něj,“ uvedl mluvčí soudu Petr Knötig. Stanovisko se výslovně zmiňuje o komunikačním programu Skype, který umožňuje například videohovory přes internet, nebo sociální síti Facebook.

Justice dosud v této otázce nerozhodovala jednotně, různé soudy v podobných případech vynášely protichůdná stanoviska. NS konkrétně vycházel z případu u liberecké pobočky Krajského soudu v Ústí nad Labem. Tamní soud řešil případ nezletilé dívky, kterou měla v péči její matka a osobní styk s otcem nebyl možný. Proto soud uložil matce povinnost umožnit pravidelnou komunikaci prostřednictvím počítače a telefonu.

Nejvyšší soud
Nejvyšší soud

Matka měla zajistit přítomnost dívky u počítače a mobilu v dobu určenou soudem. Otec podle soudního rozhodnutí mohl dceři každý lichý týden zaslat jeden e-mail, matka pak musela zajistit přečtení zprávy a následnou odpověď. Soudní rozhodnutí také umožnilo otci zavolat dívce každý sudý kalendářní týden ve stanovenou dobu na matčin mobil.

Podle rozsudku technický pokrok umožnil nové formy komunikace, které lidé běžně využívají a v odůvodněných případech se mohou uplatnit i při úpravě styku mezi dítětem a některým z rodičů. Nejvyšší soud povýšil právní názor obsažený v libereckém verdiktu na sjednocující stanovisko, které je závazné pro všechny soudy.