Šéf Akademie věd volá po její reformě

Praha - Předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš navrhuje razantní reformu celé instituce. V jeho pohledu by se měla akademie vnitřně víc provázat; na výzkumných projektech by se měly společně podílet všechny ústavy, kterých se nějak dotýkají. Dosud se jim věnoval každý zvlášť. Ústavy se obávají, že reforma by mohla jejich badatelskou činnost naopak zpomalit.

Akademici s plánem sdružit příbuzné vědecké obory v principu souhlasí. Problém tkví však jako vždy ve financování. Ústavy se obávají, aby na úkor nových vědeckých sdružení nepřišly o dotace.

Strategie má zatím hrubé obrysy a dopracovat ji musí nové nejvyšší vedení instituce. Patnáctka nově zvolených akademiků se Drahošovi názorově blíží. Přesto bez souhlasu jednotlivých ústavů strategie těžko projde.

Drahoš kritizuje Grantovou agenturu

AV také žádá kabinet Petra Nečase, aby se neprodleně začal zabývat situací v Grantové agentuře ČR (GA) v obavě o finanční zabezpečení základního výzkumu. Vedle vědecké a akademické rady kritizoval činnost agentury i sám Drahoš. Ze špatné situace viní vedení, podle předsedy GA Petra Matějů Drahoš situaci jen dramatizuje.

Grantová agentura má letos rozdělit na projekty základního výzkumu téměř 3,2 miliardy korun; o 300 milionů korun více než loni, přestože navýšení nedoporučil mezinárodní audit. Agentura každoročně posuzuje kolem 3 500 žádostí o finanční podporu základního výzkumu, které přicházejí z Akademie věd, vysokých škol a dalších institucí zabývajících se základním výzkumem.


Video Reforma Akademie věd
video

Reforma Akademie věd