Na modernizaci české železnice přiteče z Bruselu přes 10 miliard korun

Brusel – Evropská komise schválila investici více než 400 milionů eur (10,4 miliardy korun) na železniční projekty v České republice. Peníze budou vyplaceny jako dotace v rámci regionálních fondů a zaplatí se jimi například modernizace tratě do Českého Těšína či úseku mezi Berounem a Zbirohem.

Rekonstrukce a modernizace téměř 31 kilometrů tratě mezi česko-slovenskou hranicí a Českým Těšínem bude stát 465,5 milionu eur – komise z této částky prostřednictvím Fondu soudržnosti zaplatí 262 milionů. Trať patří do českého třetího železničního koridoru, který je součástí transevropské dopravní sítě a měl by po dokončení spojovat Německo, ČR a Slovensko.

Nadto evropští komisaři uvolnili ještě 150 milionů eur z regionálních fondů na modernizaci 23,65 kilometru železnice mezi Berounem a Zbirohem ve středních Čechách. Projekt by měl přispět k modernizaci železničního spojení mezi Prahou a Plzní, aby zde mohly vlaky jezdit rychlostí 155 kilometrů za hodinu.

Úsek je také částí transevropské dopravní sítě, konkrétně spojení mezi Norimberkem, Prahou, Vídní, Budapeští, Sofií a Aténami. Modernizace tratě mezi Berounem a Zbirohem bude stát celkem 255 milionů eur.

V rámci projektu bude zcela rekonstruována povrchová struktura i železniční spodek, stejně jako elektrické vedení a bezpečnostní a komunikační zařízení. Stavba zahrnuje i protihluková opatření a opravu stanic, včetně zřízení bezbariérových přístupů.

Podle eurokomisaře pro regionální politiku Johannese Hahna takové projekty podporují „udržitelnou a čistou dopravu v ČR a dalších zemích“. Investice by také podporou dvou transevropských tratí měly přispět k lepšímu fungování vnitřního trhu a zvýšit atraktivitu ČR pro investory a firmy, doufá Hahn.

V letošním roce Evropská komise přidělila Česku na velké železniční stavby celkem téměř 532 milionů eur. Schválení několika dalších velkých projektů ještě SŽDC očekává.