Třetina obětí trestných činů nejde na policii, stát je chce víc chránit

Prardubice - Oběti trestných činů budou od srpna lépe chráněné. Nový zákon zavádí pojem 'zvlášť zranitelné oběti'. Mezi ty budou patřit lidi se zdravotním postižením nebo všechny děti do osmnácti let. Lepší pomoci se dočkají také oběti sexuálních trestných činů. Prezidentka Bílého kruhu bezpečí Petra Vitoušková věří, že nový zákon sníží počet neoznámených deliktů. V Česku se totiž rozhodne nejít na policii víc než třetina lidí. A podobná situace je v celé Evropě.

Ministerstvo spravedlnosti spustí registr služeb rozčleněný do několika kategorií. Pro oběti to může být matoucí, protože podle Vitouškové samy ještě nevědí, jakou pomoc potřebují. „Oběť sama neví, jestli chce psychosociální službu nebo právní informace. Tento názor zastávám po 22 letech praxe. My poskytujeme komplexní kombinovanou službu. Při konzultaci je vždy přítomen právník a psychosociální pracovník,“ uvedla Vitoušová.

„Zákon zavádí kategorii zvlášť zranitelných obětí, které jsme dosud neznali. Těmto obětem bude poskytována nadstandardní služba a ochrana,“ zdůraznila Vitoušková. Ze zákona by pod tuto definici měli patřit čtyři kategorie. „Budou to všechny dětské oběti až do věku osmnácti let. Druhou skupinu tvoří oběti s jakýmkoliv zdravotním handicapem. Do třetí oblasti budou patřit oběti trestného činu obchodování s lidmi a do čtvrté kategorie budou patřit oběti sexuálních a násilných trestních činů včetně pokusů o tyto trestné činy za podmínky, že budou oběti tolik traumatizovány, že by jim v následném trestném řízení hrozila sekundární viktimizace,“ upřesnila Vitoušková.

Místo právníka důvěrník

Podle statistik v Česku ročně orgány evidují oznámení 300 tisíc trestných činů, v kterých figuruje minimálně jedna oběť. Odborníci ale konstatují, že alespoň stejný počet činů nikdo nenahlásí. „Vyhledají nás, potřebují pomoc, svěřují své starosti a svá traumata, ale ještě nejsou rozhodnuti, zda oznámí trestní čin, nebo jsou rozhodnuti, že tak neučiní,“ uvedla Vitoušková. Počet neoznámených trestních činů se zvyšuje v celé Evropě.

Petra Vitoušková, ředitelka Bílého kruhu:

„Byli bychom rádi, kdyby právě přijatý zákon, který zavádí speciální procedury pro oběti trestných činů a bude je více chránit například v přímém kontaktu tváří v tvář s pachatelem“


Oběti trestních činů budou moci mít v průběhu trestního řízení místo právníka po svém boku důvěrníka. „Tato osoba je coby opora bude provázet celým trestním řízením,“ zdůraznila.

Ze strany státu byla navýšena také peněžitá pomoc a poprvé bude poskytována podpora i obětem sexuálních deliktů, které neutrpí újmu na zdraví, ale budou postiženi morálně. „Stát se rozhodl, že těmto obětem, pokud trestný čin oznámí a budou-li to potřebovat, bude proplácet odborné služby ve smyslu psychoterapie a fyzioterapie až do výše 50 tisíc korun,“ konstatovala prezidentka.

Video Brífink Bílého kruhu bezpečí k zákonu o obětech trestných činů
video

Brífink Bílého kruhu bezpečí k zákonu o obětech trestných činů