Pokud ukončí protonové centrum právní spory, nabídne mu VZP smlouvu

Praha - Pokud protonové centrum ukončí právní spory s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, nabídne mu VZP na úterní schůzce standardní smlouvu. Ta bude podle ředitele VZP Zdeňka Kabátka obsahovat seznam indikací podle doporučení Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky jako nejvyšší autority v oboru. Nebude tedy vyčíslovat počty pacientů ani celkové náklady, které VZP na tuto léčbu ročně dá. „VZP je připravena přispět k ukončení dlouhodobého sporu a opouští limit daný počtem klientů nebo finanční částkou. Jediným parametrem jsou odborná kritéria, musejí být ale staženy všechny žaloby,“ řekl Kabátek s tím, že smlouvu bude muset schválit také správní a dozorčí rada VZP. Mluvčí centra Vladimír Šulc nejprve krok VZP uvítal, pak ale uvedl, že Kabátkovo prohlášení „vypadalo líbivě“, ale nepřináší nic nového.

Doporučení odborné společnosti označili za závazná účastníci kulatého stolu. Přílohou smlouvy by měl být seznam s vyjmenováním diagnóz vhodných pro léčbu protony, u nichž už jsou důkazy o prospěšnosti protonu, což jsou oční melanomy, chordom a nádory centrální nervové soustavy u dětí.

Podle doporučení odborné společnosti ale samotná diagnóza nebude pro potvrzení léčby stačit. U každého konkrétního pacienta ji musí posoudit a schválit tým odborníků komplexního onkologického centra. VZP nepředpokládá, že by vyšla vstříc požadavku protonového centra, aby mohlo pacienty k léčbě diagnostikovat samo. Komplexní centra mají prý nejlepší přehled o spektru možných léčebných postupů, takže mohou také zvážit, který z těchto postupů je pro jejich pacienta nejvhodnější.

„Je třeba si uvědomit, že protonová terapie je jednou z možností a komplexní onkologická centra dnes v České republice disponují všemi možnostmi, ať už je to klasická radiační fotonová terapie, nebo například biologická léčba,“ uvedl náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči Honěk.


VZP podle ředitele nemá předem stanoveny žádné limity počtu pacientů ani financí. Očekává, že se s vývojem medicíny může spektrum diagnóz rozšiřovat, nebo naopak některé budou ze seznamu vyřazeny. „Bez ohledu na výsledek jednání s protonovým centrem se nic nemění na faktu, že VZP stejně jako doposud vždy zajistí protonovou léčbu každému svému pojištěnci, pro kterého je podle odborníků skutečně nezbytná,“ shrnul Kabátek.

V návrhu pojišťovny na řešení není nic nového

„Protonové centrum vítá každý náznak uzavření dohody. Rádi slyšíme pana ředitele Kabátka říkat, že se dohodnout chce, protože pacienti bohužel nemají čas, aby čekali,“ reagoval na slova ředitele VZP v České televizi mluvčí centra Vladimír Šulc. O něco později ale přišel s prohlášením, že centrum už přes rok nabízí řešení sporu, vyšlo pojišťovně vstříc ve všech směrech, například akceptovalo cenu a dobu trvání kontraktu a nabídlo i stažení arbitráže. „Léčbu musí posuzovat specialista, který léčbu provádí a je zároveň odpovědný za pacienta. Je nutná součinnost lékařů z komplexních onkologických center s lékaři protonového centra v rámci indikačních seminářů,“ uvedl Šulc.

Video Pokud ukončí protonové centrum právní spory, nabídne mu VZP smlouvu
video

Pokud ukončí protonové centrum právní spory, nabídne mu VZP smlouvu

Případem protonového centra se od loňska zabývá policie, v listopadu obvinila jednoho člověka. Spor se vede o platnost smlouvy o smlouvě budoucí, kterou v roce 2006 podepsal tehdejší nucený správce Antonín Pečenka bez schválení správní rady či ministerstva, kde tehdy pracoval. Vede se tedy několik soudních sporů na neplatnost smlouvy, bylo podáno trestní oznámení na Pečenku. Chystá se také arbitráž ze strany protonového centra proto, že VZP smlouvu nechce naplňovat a právně ji napadá.

Proton Therapy Center je soukromý projekt v areálu Nemocnice Na Bulovce, který využívá pro léčení nádorových onemocnění protonové záření. Jeho vznik si vyžádal náklady ve výši 3,5 miliardy korun.