Silničáři: Kvůli občanskému zákoníku nemůžeme sázet nové stromy

Praha – Podle silničářů nový občanský zákoník znemožňuje vysazování nových stromů u cest. Určuje totiž, jak daleko mají být od hranic pozemku. V kombinaci s tím, že je předepsána několikametrová minimální vzdálenost od kraje silnice, se prý stromy v některých místech nevejdou.

Silničáři mají povinnost nahradit všechny stromy, které přes zimu vykáceli. To znamená vysadit až deset tisíc nových. Od letoška platný občanský zákoník to ale podle cestářů znemožňuje. „Na většině míst nejsme schopni dodržet vzdálenosti, které jsou předepsané hlavně od sousedních pozemků,“ prohlásil cestmistr Milan Veleba z KSÚS Kraje Vysočina.

Kvůli nárazům do stromů, při kterých jen loni v Česku zahynulo 86 lidí, je stanovena minimální bezpečná vzdálenost kmene od kraje vozovky. Podle nového občanského zákoníku přitom nesmí být strom blíž než tři metry od sousedního pozemku, což silničáři nedokážou dodržet.

Třeba u silnice z Jihlavy na Humpolec jsou nově vysázené stromy ve vzdálenosti jen asi 1,5 metru od hrany vozovky. Pokud by s nimi šli silničáři až sem – do předepsané vzdálenosti – dostali by se hluboko do sousedního pole. „Může pak přijít vlastník, že jsme nedodrželi vzdálenost, a co se pak stane? Nevím. Asi jsme povinni to odstranit,“ konstatoval Veleba.

Podle úřadů ale silničáři situaci zbytečně dramatizují. Občanský zákoník podle nich upravuje hlavně sousedské spory – třeba na hranicích zahrad rodinných domů. A netýkají se alejí u silnic. „Jsou to historická stromořadí, která tam vždy byla, čili jsou to zvyklosti v místě obvyklé, v tomto případě bych opravdu neaplikovala tuto normu,“ prohlásila Katarína Ruschková, vedoucí odboru životního prostředí v Jihlavě.

Občanský zákoník asi půjde stranou

Silničáři přiznávají, že je pro ně závazné stanovisko obecních úřadů. Stromy proto budou zatím sázet v tradičních liniích – byť podle nich v rozporu s novým občanským zákoníkem. Počkají si až na případné rozhodnutí v prvním soudním sporu.