Český internet ohlídají špičky kybernetické bezpečnosti

Brno – Jištěné internetové připojení i přímá telefonní linka do centrály NATO. Nic z toho nechybí v novém Národním centru kybernetické bezpečnosti, které v Brně vybudoval Národní bezpečnostní úřad (NBÚ). Na bezpečnost českého internetu tam bude dohlížet pětatřicet odborníků.

Vysoký plot, ochranka a kamery střeží ty, kteří dohlížejí na bezpečí českého internetu. V Brně nechal Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) zbudovat centrum kybernetické bezpečnosti. V jeho kancelářích působí dva týmy odborníků – jedni dohlíží na to, co se děje na internetu, druzí mají na starosti mezinárodní spolupráci a prevenci.

Posláním centra je boj s případnými počítačovými útoky, které by mohly ochromit činnost státních institucí. „Například nedávno došlo ke kybernetickému útoku na jeden významný úřad České republiky. Byl to pokus proniknout do internetové pošty tohoto úřadu, kde byly z mezinárodního hlediska velice zajímavé informace,“ vzpomněl ředitel NBÚ Dušan Navrátil. Díky pomoci odborníků se podařilo slabinu odhalit a útok se nezdařil.

Video O brněnském kybercentru hovoří ředitel NBÚ Dušan Navrátil
video

O brněnském kybercentru hovoří ředitel NBÚ Dušan Navrátil

O brněnském kybercentru hovoří ředitel NBÚ Dušan Navrátil

Český internet ohlídají špičky kybernetické bezpečnosti

Nový úřad bude shromažďovat data o počítačových útocích, reagovat na ně a vymýšlet opatření, která útokům zamezí. Národní centrum kybernetické bezpečnosti má na starosti hlavně tzv. kritickou infrastrukturu. „Mnozí lidé si představují, že internet funguje pouze pro přenos dat, ale může to být také útok na řízení technologických procesů, protože dnes internet ovládá například vodárny, energetické subjekty a další,“ upřesnil Navrátil.

Jihomoravská metropole byla pro centrum vybrána záměrně. Brno lze totiž s nadsázkou označit za malé Silicon Valley České republiky – informační a komunikační technologie zde studuje přibližně 5 000 studentů. Hned po škole do nového bezpečnostního centra zamířil i 26letý Radim Ošťádal. „Člověk zde má možnost opravdu něco změnit a hledat zranitelnosti systému. V podstatě mohu pomoci společnosti vyvarovat se hrozby, které čelí v reálném světě,“ myslí si mladý zaměstnanec NBÚ.

Silicon Valley po brněnsku

Brněnská Masarykova univerzita měla jako první ze všech vysokých škol vlastní akreditovaný tým pro řešení bezpečnostních incidentů a v regionu sídlí i klastr sdružující firmy z oblasti bezpečnosti informačních a komunikačních technologií Network Security Monitoring Cluster.


Zákon umožní vyhlásit kybernetický krizový stav

Poslání nového úřadu má ujasnit zákon o kybernetické bezpečnosti. Především má ale norma zefektivnit a zrychlit reakci na kybernetické hrozby. Návrh z dílny NBÚ prošel v lednu vládou a nyní o něm jednají poslanci a sněmovní výbory.

Zákon například ukládá poskytovatelům elektronických komunikací nebo správcům kritické informační infrastruktury povinnost hlásit NBÚ bezpečnostní incidenty v jejich síti a informačním nebo komunikačním systému. Zákon má také umožnit vyhlášení stavu kybernetického nebezpečí v případě, že je ve velkém rozsahu ohrožena bezpečnost informací v informačních systémech nebo sítích elektronických komunikací. „Některé státy už jsou dnes v kybernetické válce, což si mnozí ještě neuvědomují. Kybernetické útoky jsou velice levné a velice snadno nadělají velkou škodu, na druhou stranu je velice obtížné, někdy až nemožné vypátrat viníka,“ varoval Navrátil.

Kybernetickou bezpečností se přitom Česko začalo zabývat teprve nedávno. Do své gesce ji ministerstvo vnitra dostalo až v roce 2010, o rok později dostal oblast kybernetiky na starosti Národní bezpečnostní úřad.