Předškoláci lepší maturantů? Napočítají i do třiceti

Praha – Počítání do deseti patří dnes mimořádně často ke znalostem, které děti mají ještě před nástupem do školy. V posledních čtyřech desetiletích se zvýšil počet takto vzdělaných předškoláků více než o třetinu, ještě výrazněji vzrostlo množství těch, kteří napočítají do třiceti. Děti přicházející do školy jsou na tom lépe než v minulosti, ale také lépe než jejich starší vrstevníci, kteří matematiku ve velké oblibě nemají a také v ní při mezinárodních srovnání příliš nevynikají.

Video Předškolní děti počítají, jako když bičem mrská
video

Předškolní děti počítají, jako když bičem mrská

Předškolní děti mají o počítání velký zájem, který přitom nepřichází od učitelek v mateřských školách. Hlavní podíl na zlepšení má nejspíše vývoj společnosti a zvyšující se důraz na vzdělání. „Rodiče věnují zvýšenou pozornost tomu, aby dítě připravili do školy, aby jim usnadnili vstup do první třídy,“ přiblížil spoluautor výzkumu znalostí předškolních dětí Martin Chvál z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Výzkum ukázal, že oproti první polovině 70. let stoupl o třetinu podíl dětí schopných napočítat do deseti, relativní množství těch, kteří znají třicet a více čísel, dokonce stouplo bezmála na dvojnásobek. Mezi současnými předškoláky je navíc třikrát méně těch, kteří nepoznají vůbec žádné číslo, více je naopak těch, které umějí ještě před nástupem do školy odčítat.

Srovnání matematických dovedností předškoláků
Zdroj: ČT24

Předškolní matematické nadšení ale podle výzkumu s přibývajícím věkem pomalu klesá. Zatímco ještě na prvním stupni základních škol patří počty k nejoblíbenějším předmětům, záhy jejich popularita klesá a na střední škole již je zájem o matematiku hluboko za oblibou češtiny či cizích jazyků. Navíc mezinárodní srovnání ukazují, že svůj náskok v počítání děti promrhávají – výsledky českých žáků se dlouhodobě zhoršují. Zatímco před deseti lety byli čeští deváťáci v mezinárodních testech matematické gramotnosti ve střední Evropě nejlepší, potom šly jejich výsledky prudce dolů a v roce 2009 spadli až za Polsko a Slovensko. Další srovnání už sice nabídlo lepší výsledek, čeští žáci ale zůstali mezi průměrnými.