Sobotka: Hrozí nám vyprázdněná „demokracie lhostejnosti“

Praha – České republice hrozí vyprázdnění demokracie a rozklad parlamentního systému, protože občané nemají zájem o účast na politickém rozhodování. V souvislosti s pětadvacátým výročím sametové revoluce to prohlásil předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD). Zopakoval tak sice časté výhrady tuzemských politologů, je to ale vůbec poprvé, co takovéto varování zaznělo z úst českého premiéra.

Video Sobotka: Demokracie je v krizi, lidé nemají o politiku zájem
video

Sobotka: Demokracie je v krizi, lidé nemají o politiku zájem

„Pokud se ohlédneme za uplynulými pětadvaceti lety, uvidíme, jak málo se nám dařilo naplňovat představu o dobrém fungování demokracie a o dobrém fungování státu,“ prohlásil Bohuslav Sobotka ve svém nezvykle kritickém projevu, který přednesl na slavnostním zasedání českého a slovenského parlamentu. U příležitosti 25. výročí událostí roku 1989 ho hostila budova někdejšího Federálního shromáždění.

Předseda vlády upozornil, že euforie roku 1989 brzy vyprchala a nejpozději po rozdělení Československa se společnost začala dělit a tříštit. Je podle něj nutné se ptát, proč se od té doby politika tak zdiskreditovala a proč se schopní lidé nechtějí veřejně angažovat. Politika se podle premiéra v posledních letech prezentovala jako prostor porušování idejí, politického přeběhlictví, jako kořist ekonomických zájmových skupin a přehlídka skandálů a afér.

Sobotka: Hrozí nám odcizená demokracie, formální parlamentarismus

„Riziko, které nám hrozí, se jmenuje vyprázdnění demokracie a eroze našeho parlamentarismu,“ konstatoval premiér. „Místo fasádní a papírové demokracie, která byla prezentovaná i v této budově před rokem 1989, nám hrozí odcizená demokracie, demokracie lhostejnosti a formální parlamentarismus.“

Svými slovy se tak odkázal na stále klesající účast ve volbách a slabou důvěru občanů v politiku a veřejné instituce. Řešením podle Sobotky ale není zavádění dalších voleb, změna volebního systému na většinový, ani zavedení povinné volební účasti – čili směřování, které často akcentuje prezident Miloš Zeman. „Skutečným řešením problémů naší demokracie je opravit narušenou vazbu mezi vůlí občanů a výkonem veřejné moci v naší zemi,“ prohlásil.

Sobotka: „Naše ústavní procedury přestávají uspokojivě plnit roli spojnice mezi občany a výkonnou mocí, mezi lidmi a mezi politiky. Chyba není v parlamentní demokracii jako v principu, naše demokracie ale zažívá krizi zapojení občanů do veřejného života. Jde o krize participace - a je to paradoxní, neboť právě za tuto participaci jsme v roce 1989 demonstrovali v ulicích.“


Sobotka volá po rehabilitaci a oživení politických stran

Cestu k obnově občanské důvěry premiér spatřuje ve větším zapojení mladých lidí a v rehabilitaci politických stran coby nositelek programů a vizí. Momentálně jsou totiž podle premiéra tuzemské partaje slabé, málo početné, uzavřené a zahleděné do svých problémů. „Politické strany a hnutí se musí stát místem života, setkávání lidí, diskuse a tříbení názorů,“ konstatoval Sobotka.

Ministerský předseda se vymezil i k letitému sporu českých veřejných činitelů o tzv. nepolitickou politiku, jíž preferoval Václav Havel - a ostře kritizoval jeho nástupce Václav Klaus. „Představa konfliktu mezi politickými stranami a občanskou společností je ve svých základech tragickým omylem a nedorozumění. Jednostranný důraz na politické strany, nebo občanskou společnost zaznívá na jednu kardinální věc, a sice že politické strany jsou součástí občanské společnosti,“ konstatoval šéf ČSSD.

Česká republika si v těchto dnech připomíná 25 let od událostí listopadu 1989. Období, které znamenalo přechod od komunistické diktatury k demokracii, mapuje i Speciál ČT24. Kromě článků, které připomínají přelomové události, zde najdete i program ČT k výročí sametové revoluce, ale zejména zpravodajská videa z té doby.