Drony s umělou inteligencí zmapují Kostel svatého Mikuláše v Praze

V České republice existuje špičkové vědecké pracoviště, kde se testují systémy pokročilé umělé inteligence - s praktickými aplikacemi.

Jak naučit robota chodit po nerovném povrchu? Kudy se má vydat, když narazí na překážku? To všechno se nově zkouší v Praze na akademické půdě.

Nově otevřené centrum na FEL ČVUT má tři hlavní oblasti zájmů:

  • bezpečnost počítačových sítí
  • automatizace dopravy
  • robotika 

Jedni z nejpokročilejších druhů robotů jsou ti s končetinami: u nich je třeba, aby se stroj naučil napodobovat chování jemu podobných zvířat. Robot začíná jako pověstná tabula rasa; jsou nepopsaný list, který vůbec netuší, jak vypadá okolní svět, jak se pohybovat, ani co způsobí náraz do nějakého předmětu. 

To všechno se naučí pomocí algoritmů, díky nimž se naučí správně ovládat končetiny a poté i orientaci v reálném prostředí. Sám si pak staví mapu okolního světa a může se v něm pohybovat bezpečně - jak pro sebe, tak pro své okolí.

Praktické aplikace už existují

Takové výzkumy nejsou záležitostí nějaké vzdálené budoucnosti - naopak už řada výsledků reálně funguje a pomáhá i v České republice. Například drony se zárodky umělé inteligence třeba na konci srpna letošního roku mapovaly les v nepřístupném terénu. Díky tomu, že létají, vykonaly tuto práci mnohem rychleji než lidé - umělá inteligence je zase vybavila dostatkem autonomie na to, aby přitom volily optimální trasy.  A již za pár dní budou stejné drony mapovat kostel sv. Mikuláše v Praze. Podívejte se na reportáž: 

UI v Praze (zdroj: ČT24)
Vydáno pod