Částečná náhrada kouření vapováním zřejmě nesnižuje zdravotní rizika, naznačili vědci

Lidé, kteří kombinují elektronické cigarety s běžnými tabákovými výrobky, nejspíš nemají nižší zdravotní rizika než klasičtí kuřáci. Naznačila to nová studie, kterou publikoval odborný časopis Circulation. Pokud se lidé v rámci snah o skoncování s tabákovými výrobky rozhodnou přejít na vapování, měli by se cigaret vzdát úplně, doporučují vědci.

Kouření cigaret je spojené s řadou zdravotních rizik, která mohou vést k předčasnému úmrtí. V současné době jsou na vzestupu jejich elektronické náhražky, které jsou podle dosavadních vědeckých poznatků méně škodlivé než konvenční tabákové výrobky. 

Nová studie se zaměřila na to, jestli částečné nahrazení cigaret těmi elektronickými může snížit nebezpečí vzniku kardiovaskulárních chorob. Experti měli k dispozici data více než sedmi tisíc Američanů starších osmnácti let.

Více než polovina z účastníků nekouřila ani nevapovala, asi dvě procenta užívala výhradně elektronické náhražky,  třetina kouřila pouze konvenční cigarety a zhruba deset procent kouřilo i vapovalo. 

Během analýzy vědci zkoumali souvislost mezi vapováním a kouřením a mírou oxidačního stresu a zánětů, které přispívají ke vzniku zmiňovaných zdravotních problémů.

Částečné nahrazení cigaret podle vědců nepomůže

Výsledky studie ukázaly, že účastníci, kteří pouze vapovali, vykazovali podobný obraz oxidačního stresu a zánětu jako lidé, kteří neužívali e-cigarety ani klasické tabákové výrobky. 

Kuřáci a lidé, které užívali oba druhy výrobků, pak měli vyšší úrovně sledovaných ukazatelů než ti účastníci, kteří cigarety či e-cigarety neužívali. Míra oxidačního stresu i zánětu byla u obou těchto skupin srovnatelná. Dále vědci došli také k závěru, že kuřáci měli horší výsledky než výluční uživatelé e-cigaret.  

„Výsledky by mohly sloužit k poučení pacientů o možném riziku souběžného užívání cigaret a jejich elektronických náhražek,“ poznamenal podle serveru EurekAlert! hlavní autor studie Andrew C. Stokes z Bostonské univerzity. „Někteří kuřáci vapují, aby klasické cigarety omezili. Tito lidé se pak často stanou duálními uživateli obou produktů, a to místo toho, aby zcela přešli z jednoho na druhý,“ dodal.

Pokud kuřák používá e-cigarety jako prostředek k ukončení kouření, podle Stokese by jimi měl klasické tabákové výrobky zcela nahradit. „Dále by mu měl být doporučen plán, jak se od nikotinu osvobodit úplně,“ dodal.