Evropská komise chce, aby zaměstnavatelé ukázali rozdíly v platech mužů a žen

Rozdíly v mzdách a platech, které dostávají muži a ženy za srovnatelnou práci v zemích Evropské unie, by se v příštích letech měly významně snížit. Počítá s tím zveřejněný plán Evropské komise, která chce přimět zaměstnavatele, aby sdělovali svým zaměstnancům informace o platových nerovnostech. Firmy a instituce, které bezdůvodné platové rozdíly nezačnou odstraňovat, mohou na základě navrhované směrnice dostat pokutu. Předsedkyně komise Ursula von der Leyenová navíc hodlá usilovat o větší zastoupení žen ve vedení firem.

Podle loňského hodnocení Bruselu se rozdíly v odměnách žen a mužů za srovnatelnou práci snižují jen velmi pomalu. Loni ženy splňující obdobná pracovní kritéria dostávaly o 14,1 procenta méně peněz než muži, zatímco o rok dříve to bylo 14,5 procenta. Tímto tempem by se rozdíly smazaly za desítky let, což chce Komise výrazně urychlit. Proto navrhla směrnici o platové transparentnosti.

„Chceme posílit postavení uchazečů o zaměstnání i pracovníků. Konec dvojím metrům a výmluvám,“ prohlásila místopředsedkyně unijní exekutivy Věra Jourová, která má v Komisi platovou transparentnost na starosti.

Pohovory na rovinu

Zaměstnavatelé budou muset být podle navrhovaných pravidel otevřenější už během přijímacích pohovorů. Jejich povinností bude sdělit uchazečům o práci, jaká je platová úroveň na nabízené pozici. Nebudou se naopak smět zeptat, kolik člověk bral v minulém zaměstnání.

Pokud je pak zaměstnanec požádá, aby mu sdělili, kolik na jeho pozici berou průměrně muži a ženy, bude muset zaměstnavatel vyhovět.

Větší firmy a organizace s více než 250 zaměstnanci budou navíc muset každý rok vypracovávat zprávu o rozdílech v mzdách a platech mužů a žen. Pokud neodůvodněné rozdíly přesáhnou pět procent, provedou zaměstnavatelé ve spolupráci se zaměstnanci hlubší kontrolu způsobu odměňování. Jestliže firmy či organizace pochybení nenapraví, budou jim hrozit finanční postihy. Jejich výše bude podle Komise záležet na členských státech.

Návrh směrnice také zlepšuje vyhlídky zaměstnanců na úspěch při případném soudním sporu o výši platu. Lidé se budou moci domáhat u soudu doplacení částky, o kterou byl jejich plat nižší, než odpovídalo jejich pozici, přičemž se mohou nechat zastupovat kolektivními organizacemi. Ve sporu bude na zaměstnavateli, aby dokázal, že nediskriminoval na základě pohlaví. Zaměstnancům má usnadnit situaci i to, že nebudou muset platit soudní výlohy, ani když spor prohrají.

Aby pravidla začala platit, musí je nejprve schválit právě zástupci unijních zemí a Evropský parlament. Desítka členských zemí včetně Německa, Francie či Itálie přitom již právní úpravy zavádějící platovou transparentnost má.

Více žen do vedení

Vedle vyrovnání výše platů se komise podle vůbec první ženy ve svém čele von der Leyenové chce snažit i o rovnoměrné zastoupení ve vedení velkých firem. Podle Bruselu v současnosti méně než sedm procent největších společností vedou ženy.

„Nepřestanu prosazovat genderové kvóty ve vedení firem, dokud nebudeme mít ve všech evropských zemích férový systém,“ prohlásila německá politička v Evropském parlamentu při debatě o rovnoprávnosti pohlaví.

Komise se již v roce 2012 neúspěšně pokusila prosadit závazný poměr pro zastoupení žen na klíčových pozicích velkých podniků, řada členských států však byla proti. Von der Leyenová proto apelovala na firmy, aby dávaly ženám větší důvěru na řídících místech dobrovolně.