Zelení k tématu Kultura

Požadujeme alespoň 1,5 % státního rozpočtu pro kulturu. Podpoříme tradici, ale i současné umění. Zasadíme se o skutečně nezávislou žurnalistiku.

Kultura je nezastupitelnou součástí života společnosti i každého jednotlivce. Pandemie na ni dopadla velmi silně, proto potřebujeme účinně podpořit obnovu kulturního života. Považujeme za důležité podporovat tradice a péči o památky, aby i budoucí generace měly možnost poznat své kořeny. Stejně tak chceme podporovat i současnou kulturu, neboť umění představuje typ svobody projevu a je nezbytným předpokladem pro kvalitu lidského života i společenské reflexe. Odmítáme privatizaci kulturních institucí (kulturní centra, divadla, filharmonie) a podporujeme jejich citlivou transformaci ve veřejně prospěšné organizace. Požadujeme alespoň 1,5 % státního rozpočtu pro kulturu, přiměřenou finanční pomoc nekomerčním či menšinovým kulturním aktivitám jednotlivých občanů i institucí. Alespoň 2 % procenta rozpočtu každé veřejné stavby věnujeme na její doplnění uměleckými díly prostřednictvím soutěží. Podpoříme veřejné knihovny i nezávislou místní žurnalistiku. Zasadíme se o větší pluralitu a transparentnost jmenování do rad veřejnoprávních médií. Podpoříme regulaci reklamy i opatření proti zobrazování stereotypů, budeme potírat nenávist a kriminalitu v online prostoru.