Trikolora k tématu Zemědělství a životní prostředí

Budoucnost zemědělství vidíme v rodinných farmách. Ochráníme farmáře před ničivou rozpínavostí zemědělských oligarchů. Zvýšíme podporu prodeje ze dvora.

Budoucnost zemědělství vidíme v rodinných farmách. Půda, která má dobrého hospodáře, se stává darem pro další generace. Naším cílem je chránit svobodné sedláky a farmáře před ničivou rozpínavostí zemědělských oligarchů. Chceme živý venkov nejen pro zemědělské hospodaření, místní řemesla a živnosti, ale také jako příjemné místo aktivního odpočinku lidí z měst.

Budeme chránit a rozvíjet naši nezávislost a kvalitu potravinových zdrojů. Budeme prosazovat strop dotací na plochu obhospodařované půdy s tím, že příjemce doloží právní důvod k užívání půdy. Současná platná legislativa umožňuje odčerpání rozhodujícího procenta finančních prostředků několika desítkami zemědělských oligarchů, kteří v mnoha případech hospodaří i na půdě, která jim nepatří.

Budeme chránit malé vlastníky lesů proti nečinnosti majitelů sousedních pozemků. Napomůžeme k jejich rovnoprávnému postavení vůči mysliveckým organizacím a šancím na získání dotací.

Zvýšíme podporu prodeje ze dvora a rozvoj farmářského zboží. Pokud budou mít naši farmáři odbytovou šanci, budou schopni vypěstovat značné množství vyšší kvality oproti zboží, převáženému tisíce kilometrů.