SPS k tématu Zahraniční politika

Musíme uhájit naše křesťanské kořeny, dědictví našich otců a dědů! Svoji suverenitu, svoje hranice, svůj jazyk, své zvyky, svoji kulturu!

Musíme uhájit naše křesťanské kořeny, dědictví našich otců a dědů! Svoji suverenitu, svoje hranice, svůj jazyk, své zvyky, svoji kulturu! Po staletí jsme byli a jsme součástí židovsko-křesťanské společnosti a je v našem největším zájmu v tom pokračovat! Je naší vlasteneckou povinností se o tuto kulturu starat, rozvíjet ji, zvelebovat a předat ji v pořádku a silnou dalším generacím! Naše zahraniční politika musí být suverénní, zaměřená v prvé řadě na hájení našich oprávněných zájmů a našich občanů! O tom, koho necháme bydlet a žít ve své zemi, musíme rozhodovat sami, bez nátlaku, svobodně, při nejlepším vědomí o starost našich spoluobčanů! Nevěříme tomu, že by masová ekonomická migrace byla pro naši zemi přínosem! Trváme na dodržování přijatých mezinárodních smluv a smluv uzavřených se zeměmi a EU a jejich vymáhání. Odmítáme multikulturalismus a věříme na stávající společenské hodnoty a tyto hodnoty jsme připraveni bránit!