SPS k tématu Školství, sport, věda a mládež

Vzdělání, věda a sport a možnost tyto atributy naplňovat jsou nedílnou součástí společnosti, bez nichž ji není možno ani takto nazývat!

Vzdělanost, vědecký výzkum, sport a sportovní vyžití k moderní vyspělé společnosti nezbytně patří! Od narození až do dospělosti život jedince vlastně o ničem jiném není! Podpora školství nesmí sklouznout pouze ke zvyšování platů učitelů a profesorů, i když jejich ohodnocení je velmi důležité a mělo by být samozřejmostí, ale také k vybavenosti škol, k jejich modernizaci, k moderním pomůckám pro výuku atd. Je nezbytně nutné začít stavět nové moderní školní budovy, které budou těmto požadavkům vyhovovat! Sport a sportovní vyžití musí toho být nezbytnou součástí! Protože jen zdravý, odpočatý, vyrovnaný a spokojený jedinec bude podávat nejen standardní, ale když bude potřeba i mimořádné výkony! Požadujeme, aby stát spravedlivě podporoval sport a sportovní hnutí tak, jak je to běžné ve všech vyspělých zemích a v EU, kde je běžná podpora 1-2 % HDP! U nás je podpora pouhých 5 mld. Kč, což je cca 0,25 % HDP. Ze státního rozpočtu pro jeho potřeby vyčleníme 2 % HDP ročně, nejméně však 20 mld. Kč!